Το τελευταίο τεύχος των «Αρχείων Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» είναι από σήμερα διαθέσιμο online. Σας υπενθυμίζουμε ότι για την πρόσβαση στo πλήρες κείμενο, απαιτείται η σύνδεση σας με τους κωδικούς πρόσβασης μέλους της ΕΕΣΓΠΧ.