Το τελευταίο τεύχος των “Αρχείων Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής” είναι από σήμερα διαθέσιμο online. Σας υπενθυμίζουμε ότι για την πρόσβαση στo πλήρες κείμενο, απαιτείται η σύνδεση σας με τους κωδικούς πρόσβασης μέλους της ΕΕΣΓΠΧ.