Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερα Πέμπτη 6.12.2012 συνήλθε σε συνεδρίαση η Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ. για την συζήτηση και του θέματος της οριστικής νομοθετικής ρύθμισης της ειδικότητας, ως και της εναρμόνισής της με τα ισχύοντα στην Ε.Ε., όπως αυτά προτάθηκαν από το ΔΣ της Εταιρείας και τις τρείς συνεχείς ομόφωνες αποφάσεις των ΓΣ των μελών, από το 2005 μέχρι και σήμερα.

Το αίτημά μας έγινε ομόφωνα δεκτό, όπως ακριβώς αυτό αναφέρεται και στην επιστολή μας προς τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ (βλέπε συνημμένα έγγραφα).

Στην ολομέλεια συζητήθηκε ακόμη και το θέμα της ομαδοποίησης των επεμβάσεων Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, όπως αυτές προτείνονται από την UEMS, στα πλαίσια του φάσματος της ειδικότητας. Το παραπάνω θέμα που εισηγήθηκε η Επιτροπή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του ΚΕ.Σ.Υ. υπό την Προεδρία του καθ. κ. Κ. Αντωνιάδη, έγινε ομόφωνα δεκτό.

Σήμερα από την θέση του Προέδρου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον τέως και νυν Πρόεδρο του Π.Ι.Σ. κκ. Εμμ. Καλοκαιρινό και Μιχ. Βλασταράκο, τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ο. κ. Αθ. Κατσίκη, τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ κ. Α. Σερέτη και τον καθ. κ. Ι. Δημητρακόπουλο (μέλος της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.), για την συμπαράσταση και κατανόηση που έδειξαν στην κατεύθυνση της επίλυσης χρονιζόντων προβλημάτων της ειδικότητας.

Το ΔΣ πιστεύει, ότι μετά την αποδοχή των προτάσεών μας από τον Π.Ι.Σ., την Ε.Ο.Ο. και την Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ., ενωμένοι μπορούμε να προωθήσουμε, χωρίς επιτέλους άλλες μονομερείς εξωτερικές παρεμβάσεις, το θέμα στο Υπουργείο Υγείας για την τελική νομοθετική του ρύθμιση.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Σ.Γ.Π.Χ.

Ο Πρόεδρος

Γ. Ράλλης

Συνημμένα:
Έγγραφο
Νόμος 3209/2003