Σε απάντηση του αιτήματος μας σχετικά με την ονομασία της FYROM, λάβαμε την παρακάτω επιστολή από τον Γενικό Γραμματέα της EACMFS:

Dear Dr Rallis, Dr Kanakis

Thank you for your letter of 23rd September 2012 regarding the official name of Macedonia.

As requested we will amend this to the international official name of FYROM on our website and within our Journal.

With best wishes.

Yours sincerely,

Henri Thuau

Secretary General

Κατεβάστε αυτό το έγγραφο.