Παρακαλούνται θερμά τα τακτικά και δόκιμα μέλη μας να διευθετήσουν μέχρι το τέλος του 2012 τις οφειλές των συνδρομών τους προς την Εταιρεία. Οι καιροί ου μενετοί, αλλά πιστεύουμε ότι η επιβίωση της Εταιρείας μας είναι απαραίτητη.

Υπάρχει πλέον και η δυνατότητα πληρωμής της συνδρομής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας www.haoms.org.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφειλόμενα ποσά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Ταμία μας κ. Λ. Γκουτζάνη, στο τηλ. 6945704445 ή στο e-mail: info@haoms.org. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.