Επειδή διαπιστώθηκαν ελλείψεις στους επίσημους καταλόγους των τακτικών και δοκίμων μελών της Εταιρείας και με σκοπό την απρόσκοπτη επικοινωνία με τα μέλη μας και την αποστολή του περιοδικού, αποφασίστηκε η ριζική ανανέωση των καταλόγων μας, διαδικασία που θα περαιωθεί μέχρι τέλος το 2012.

Παρακαλούνται τα μέλη μας να διορθώσουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα μας www.haoms.org (χρησιμοποιώντας τον κωδικό που τους έχει δοθεί), ή να επικοινωνήσουν με τον ΓΓ κ. Παν. Κανάκη στο e-mail: info@haoms.org, στα τηλέφωνα: 2106972952, 6937124050 ή στο fax: 2106645349.

Η Εταιρεία πάντως θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τα μέλη, ώστε να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας.