Επειδή διαπιστώθηκαν ελλείψεις στους επίσημους καταλόγους των τακτικών και δοκίμων μελών της Εταιρείας και με σκοπό την απρόσκοπτη επικοινωνία με τα μέλη μας και την αποστολή του περιοδικού, αποφασίστηκε η ριζική ανανέωση των καταλόγων μας, διαδικασία που θα περαιωθεί μέχρι τέλος το 2012.

Παρακαλούνται τα μέλη μας να διορθώσουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα μας www.haomsjournal.org/haomsold (χρησιμοποιώντας τον κωδικό που τους έχει δοθεί), ή να επικοινωνήσουν με τον ΓΓ κ. Παν. Κανάκη στο e-mail: [email protected], στα τηλέφωνα: 2106972952, 6937124050 ή στο fax: 2106645349.

Η Εταιρεία πάντως θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τα μέλη, ώστε να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας.