Όπως μας ενημέρωσε ο καθ. κ. Ι. Ιατρού επίσημος εκπρόσωπος (Councillor) της ΕΕΣΓΠΧ στην EACMFS, υπάρχουν πλέον υποτροφίες της EACMFS, που χορηγούνται σε ειδικευόμενους και νέους ειδικούς για εκπαίδευση σε τμήματα ΣΓΠΧ της Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες στο site της EACMFS: http://www.eurofaces.com.