Αθήνα 20.9.2012
Αρ. Πρωτ.: 32/2012

Προς: τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΟ
Θέμα: Παράνομη χρήση του τίτλου του Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού (ή Γναθοχειρουργού)

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι οδοντίατροι-μέλη των κατά τόπους Οδοντιατρικών Συλλόγων αντιποιούνται τον τίτλο της ειδικότητάς μας χωρίς να έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και να έχουν αποκτήσει τον τίτλο μετά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες εξετάσεις απόκτησης του τίτλου της ειδικότητας από τις κατά τόπους νομαρχίες. Όπως αντιλαμβάνεσθε αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους υγείας στους προστρέχοντες προς αυτούς ασθενείς, καθότι αναλαμβάνουν χειρουργικές πράξεις για τις οποίες δεν έχουν εκπαιδευθεί, με αποτέλεσμα να καλούμεθα πολύ συχνά να αντιμετωπίσουμε επιπλοκές διαφόρου βαθμού σοβαρότητας καθότι καταλήγουν σε εμάς.
Όπως καλώς γνωρίζετε η αντιποίηση επαγγέλματος υγείας αποτελεί ποινικό αδίκημα, ακριβώς διότι ο νομοθέτης έχει κατά νου το αναφαίρετο δικαίωμα του Έλληνα Πολίτη για την ασφαλή παροχή περίθαλψης.
Το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ συζήτησε εκτενώς το θέμα επί σειρά συνεδριάσεων και απεφάσισε σε πρώτη φάση τα παρακάτω:

  1. Την αποστολή επιστολής προς εσάς προκειμένου να μας γνωρίσετε τη θέση της ΕΟΟ επί του θέματος και τις ενέργειες που προτείνετε για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
  2. Προτείνουμε μέσω της ΕΟΟ οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι της χώρας να απαιτούν (όπως ήδη γίνεται από ορισμένους συλλόγους) από τα μέλη τους την κατάθεση του τίτλου της εκ του νόμου θεσμοθετημένης ειδικότητας της ΣΓΠΧ, άλλως να μην δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον τίτλο της ειδικότητας.
  3. Προτείνουμε επίσης να υπάρξει υπενθύμιση προς τους συναδέλφους μέσω του περιοδικού της Ομοσπονδίας, ότι η για κάποιο χρόνο εκπαίδευση ή οι μεταπτυχιακές στο αντικείμενο μίας ειδικότητας δεν καθιστά τον εκπαιδευόμενο ειδικό (π.χ. η επί εξάμηνο εκπαίδευση στην καρδιολογία, ή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή MSc σε αντικείμενο της θωρακοχειρουργικής, σε καμία περίπτωση δεν σε καθιστά Καρδιολόγο ή Θωρακοχειρουργό. Η ειδικότητά μας όπως γνωρίζετε απαιτεί μακροχρόνιες σπουδές και εκπαίδευση για την απόκτησή της (πτυχία Οδ/κής και Ιατρικής και 5 χρόνια νοσοκομειακή άσκηση) και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται ο τίτλος της ολικώςή μερικώς παράνομα.

Θεωρώντας ότι συμφωνείτε με τη σοβαρότητα του προβλήματος, είμαστε εν αναμονή απάντησής σας και της συνεργασίας σας για την αντιμετώπισή του.

Με τιμή,

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ράλλης Παναγιώτης Κανάκης

Κατεβάστε αυτό το έγγραφο.