Η ΕΕΣΓΠΧ καλωσορίζει το νέο δόκιμο μέλος της, τον κο Βασίλειο Μπούσδρα.