Με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ, διαγράφονται τα παρακάτω μέλη βάσει του άρθρου 6 του καταστατικού και μετά από επικοινωνία μαζί τους:

Ε.Γαλανοπούλου, Ε.Ελευθεριάδης, Φ.Κουμουρά, Α.Ραπίδης, Α.Σκλαβούνος, Κ.Σκούρα, Μ.Σουρμελής, Ι.Λέτσης, Ε.Φαράντζος