Το τεύχος Αυγούστου 2012 του επιστημονικού περιοδικού της εταιρείας μας είναι online.

Τόμος ΧΙΙΙ – Τεύχος 2 (2012)

Υπενθυμίζουμε ότι online πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του περιοδικού, έχουν μόνο τα τακτικά και δόκιμα μέλη της ΕΕΣΓΠΧ.