Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά τις τελευταίες εκλογές της Εταιρείας μας, με τιμήσατε για μια ακόμη φορά με την ψήφο σας και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με εξέλεξε στη θέση του Προέδρου. Η τιμή είναι μεγάλη και ήδη αισθάνομαι το βάρος της ευθύνης, να εκπροσωπώ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, πάνω από 200 τακτικά και δόκιμα μέλη και να μεταφέρω τη φωνή σας στους διάφορους φορείς.

Παρά τις σημαντικές προσπάθειες του προηγουμένου ΔΣ, τα θέματα που εξακολουθούν να απασχολούν την ειδικότητά μας είναι αρκετά και δυσεπίλυτα. Πολλά από αυτά λιμνάζουν εδώ και χρόνια και αποτελούν τροχοπέδη στη γενικότερη εξέλιξή μας. Η ορθή νομοθέτηση της ειδικότητας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εναρμόνισή της με τις οδηγίες της ΕΕ αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο. Πιστεύω ότι η επίλυση του θέματος αυτού θα σταματήσει την εσωστρέφεια που μας διακατέχει και θα δώσει την θέση της στις προσπάθειες για την επιστημονική ανάδειξη και διάκριση της ειδικότητας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Επίσης η κατοχύρωση, υιοθέτηση και προβολή όλου του χειρουργικού φάσματος (δεν χαρίζουμε τίποτα και σε κανέναν), η κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων της ειδικότητας, η διαφύλαξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας και η προφύλαξη από την παράνομη χρήση του τίτλου της ειδικότητας, η δυνατότητα εγγραφής στον ιατρικό ή στον οδοντιατρικό ή και στους δύο συλλόγους (απόφαση τριών ΓΣ), η βελτίωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων, η κατά το δυνατόν δημιουργία νέων και η πλήρωση των κενών νοσοκομειακών θέσεων, η καλή συνεργασία με όμορες ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες, καθώς και ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του καταστατικού μας, αποτελούν μερικούς από τους στόχους που θα απασχολήσουν το παρόν ΔΣ. Επίσης θεωρώ ζωτικής σημασίας την κατάργηση τόσο της διορισμένης επιτροπής ΣΓΠΧ στο ΚΕΣΥ (διότι δεν υπάρχει αντίστοιχη για καμία άλλη ειδικότητα και αποτελεί ένα ακόμα κέντρο λήψης αποφάσεων ερήμην της πλειοψηφίας των μελών μας), όσο και της επιτροπής εξετάσεων επιλογής ειδικευομένων για την είσοδο στην ειδικότητα (διότι ο σκοπός δημιουργίας της δεν υφίσταται πλέον).

Προσωπικά δεν είμαι σε θέση να σας υποσχεθώ πολλά, δεσμεύομαι όμως να υπηρετήσω πιστά την Εταιρεία μας, να δουλέψω σκληρά για την επίτευξη των στόχων μας και να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για τη διαφύλαξη των επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων όλων των μελών μας και την ανάδειξη και προαγωγή της ειδικότητάς μας. Το νέο ΔΣ αναλαμβάνει σε μια εποχή οικονομικής κρίσεως για την πατρίδα μας και αλλαγών στην καθημερινή μας ζωή. Οι συνθήκες αυτές θα επηρεάσουν σίγουρα και την ειδικότητά μας. Τις στιγμές αυτές θεωρώ ότι η ενότητα είναι επιβεβλημένη και η συμμετοχή όλων απαραίτητη, για να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις και τα προβλήματα της εποχής μας. Διαφορές απόψεων και ζωογόνες αντιπαραθέσεις πρέπει να υπάρχουν και είναι απολύτως θεμιτές, αρκεί να εκφράζονται μέσα στα όργανα.

Το νέο ΔΣ όρισε ως νέα Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού μας τη Λέκτορα κα Νάντια Λυγιδάκη στη θέση του αποχωρήσαντος επίτιμου μέλους μας κ. Γ. Πάνου. Είμαστε βέβαιοι ότι οι άοκνες προσπάθειες του τελευταίου θα συνεχιστούν και υπό τη νέα διεύθυνση, αφού η κα Λυγιδάκη είναι έμπειρη και έχει ήδη προσφέρει πολλά στη λειτουργία του περιοδικού. Το περιοδικό αποτελεί την εικόνα μας προς τα έξω και η διατήρηση και βελτίωσή του είναι απολύτως αναγκαία. Περιμένουμε τις εργασίες σας.

Το νέο ΔΣ όρισε επίσης ως Υπεύθυνο της Ιστοσελίδας μας το τακτικό μέλος μας κ. Δ. Παπαδάκη σε αντικατάσταση του κ. Γ. Πάνου, που άφησε σημαντική κληρονομιά. Η ιστοσελίδα μας www.haomsjournal.org/haomsold, με νέα ανανεωμένη και αναβαθμισμένη μορφή, είναι ήδη στο διαδίκτυο και αποτελεί τον καλύτερο τρόπο διαφήμισης της ειδικότητας και των μελών της. Θα ήθελα να εξάρω την ανιδιοτελή προσφορά και τη μεθοδική και συνεχή δουλειά του κ. Παπαδάκη, για να μπορούμε να έχουμε μια ιστοσελίδα κόσμημα, καλύτερη από πολλές ανάλογες διεθνώς. Το κόστος επίσης συντήρησης της ιστοσελίδας από €2000 ετησίως θα κατέλθει στα €200. Σας καλώ να την επισκέπτεστε συχνά, αφού σκοπεύουμε μέσα από τις σελίδες της, να σας ενημερώνουμε όσο συχνότερα γίνεται για τα τεκταινόμενα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το forum για συζητήσεις, προτάσεις, ιδέες. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail να ακούσουμε τις παρατηρήσεις ή τα παράπονά σας. Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε.

Το νέο ΔΣ επαναβεβαίωσε την στήριξή του στους εκπροσώπους μας στην EACMFS Αν. Καθ. κ. Ι. Ιατρού και στην IAOMS κ. Γ. Πάνο και αποφάσισε επίσης τη συμμετοχή (χωρίς δικαίωμα ψήφου) ενός δοκίμου μέλους στις συνεδριάσεις του. Το δόκιμο αυτό μέλος θα εκλέγεται από τα υπόλοιπα δόκιμα μέλη. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή αυτή θα συμβάλει στο να αφουγκραστούμε τα αιτήματα της βάσης και θα ενισχύσει τη συνεργασία όλων των μελών με σκοπό την πρόοδο της ειδικότητας. Σήμερα τα δόκιμα μέλη εκπροσωπεί ο κ. Βλ. Οκτσελόγλου.

Οι κατάλογοι του ΓΓ κ. Π. Κανάκη με τα στοιχεία των μελών μας, χρειάζονται ανανέωση και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, ώστε να μας δώσετε στοιχεία σας που λείπουν και κυρίως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, μέσω του οποίου θα μπορούμε γρήγορα να σας ενημερώνουμε. Μπορείτε επίσης όσοι έχετε πάρει κωδικό να κάνετε login στην ιστοσελίδα μας και να ενημερώνετε με στοιχεία το “προφίλ σας”. Όσοι δεν έχετε πάρει κωδικούς παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στον κ. Παπαδάκη, e-mail: [email protected].

Ο νέος Ταμίας μας κ. Λ. Γκουτζάνης παρέλαβε €25000. Δυστυχώς όμως τα ετήσια έξοδά μας υπερβαίνουν τα αντίστοιχα έσοδα και όταν μάλιστα τα συνέδριά μας δεν είναι κερδοφόρα, η κατάσταση είναι δύσκολη. Η βελτίωση ή τουλάχιστον η σταθεροποίηση των οικονομικών μας αποτελεί επομένως πρωταρχική επιδίωξη για να μπορέσει να συνεχιστεί η απρόσκοπτη πορεία της Εταιρείας. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να μειώσουμε τα λειτουργικά έξοδα και να αυξήσουμε τα έσοδα με την είσπραξη των συνδρομών, τη διενέργεια συνεδρίων μικρού προϋπολογισμού και με προσωπική δουλειά των μελών μας, καθώς και άλλους πρόσφορους τρόπους. Η συμβολή σας με την τακτική πληρωμή των συνδρομών σας, είναι απολύτως αναγκαία και σας παρακαλώ θερμά να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας αυτό. Από την πλευρά μου μπορώ να υποσχεθώ χρηστή διοίκηση και απόλυτο σεβασμό στη διαχείριση των οικονομικών μας. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε τη δυνατότητα εξόφλησης της συνδρομής σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Όσοι είστε μέλη σε διεθνείς Εταιρείες γνωρίζετε ότι η κατ’ έτος εξόφληση της συνδρομής είναι υποχρεωτική.

Τέλος κάνω έκκληση σε όλους εκείνους τους συναδέλφους, οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν αποστασιοποιηθεί από την Εταιρεία, να επανέλθουν πυκνώνοντας τις τάξεις μας και συμμετέχοντας ενεργά στα δρώμενα. Είμαστε εξ άλλου τόσο λίγοι, που για όλους υπάρχει ρόλος και κανείς δεν περισσεύει. Η ισχύς εν τη ενώσει.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Γ. Ράλλης

Πρόεδρος ΕΕΣΓΠΧ