Απάντηση κ. Αντωνιάδη στην επιστολή της ΕΕΣΓΠΧ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να ενημερώσω ότι κάθε χρόνο η γραμματεία του διαγωνισμού επικοινωνεί με αλληλογραφία με τα Τμήματα Προσωπικού των νοσοκομείων που δίνουν ειδικότητα και κατα συνέπεια οι κενές θέσεις ειδικεουμένων, οι οποίες προκηρύσσονται, είναι σύμφωνες πάντα με τις απαντήσεις των Νοσοκομείων σε συνεργασία με το Τμήμα Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου.

Η ύλη είναι τα βιβλία που διδάσκονται οι υποψήφιοι σε προπτυχιακό επίπεδο οι φοιτητές της Οδοντιατρικής και της Ιατρικής και οι εξετάσεις είναι πάντα επί ίσοις όροις.Για τις φετινές εξετάσεις οι επιστολές έχουν αποσταλλεί στις 29.02.2012.

Όλοι γνωρίζουμε την διαδικασία του διαγωνισμού και ειλικρινά δεν γίνεται αντιληπτό, τουλάχιστον από μέρους μου, η κοινοποίηση αυτής της επιστολής.

Ευχαριστώ

Κ. Αντωνιάδης