Αθήνα 26.2.2012
Αρ. Πρωτ.: 18/2012

Προς: Καθηγητή κ. Kων/νο Αντωνιάδη
Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού Επιλογής Ειδικευομένων για τη Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 390/1991 ορίζεται Επιτροπή διαγωνισμού επιλογής ειδικευομένων για την ειδικότητά μας, της οποίας είστε Πρόεδρος. Η επιτροπή αυτή προκηρύσσει κατ’ έτος θέσεις ειδικευομένων προς κάλυψη.

Οι θέσεις αυτές θα έπρεπε να προκηρύσσονται όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω Π.Δ. και σύμφωνα με την οποία: “Η επιλογή αυτή (εννοείται των ειδικευομένων) θα πραγματοποιείται, εφ’ όσον προβλέπεται να υπάρχουν κενές θέσεις ειδικευομένων για το επόμενο έτος και μόνο για την πλήρωση των κενών αυτών θέσεων”. Το Π.Δ. λοιπόν, σαφώς προβλέπει ότι πρέπει να γίνεται προγραμματισμός ώστε να προκηρύσσονται όλες οι κενές θέσεις που θα υπάρχουν στο τέλος του επομένου έτους, οπότε και θα προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός κ.ο.κ.. Το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν ειδικευόμενοι οι οποίοι κατά την επιθυμία τους αναμένουν να διοριστούν σε συγκεκριμένα νοσοκομεία και σχηματίζουν “ψευδή” λίστα αναμονής, ουδόλως μεταβάλλει τις επιταγές του Π.Δ. (εξάλλου τίποτε σχετικό δεν αναφέρεται στο Π.Δ., που να μπορεί κάποιος να επικαλεστεί).

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι οι θέσεις εδικευομένων που προκηρύσσονται, είναι ολιγότερες όχι μόνο από αυτές που θα προκύψουν εντός του επομένου έτους, αλλά ακόμα και από τις κενές θέσεις που υπάρχουν τη στιγμή της προκήρυξης. Για το λόγο αυτό το ΔΣ της Εταιρείας μας κατά τη συνεδρίασή του της 17.2.2012, ομόφωνα απεφάσισε να απευθυνθεί σε σας και να σας παρακαλέσει πριν τις επόμενες εξετάσεις επιλογής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προσωπικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να προβείτε σε ενδελεχή έλεγχο -μέσω των τμημάτων- των υπαρχόντων κενών θέσεων για το επόμενο έτος, ώστε να υπάρξει ακριβής προγραμματισμός και προκήρυξη όλων των θέσεων. Καλούμε επίσης τα τμήματα που διαθέτουν θέσεις ειδικευομένων, να ειδοποιήσουν εγκαίρως (εντός του προσεχούς Απριλίου) τη Γραμματεία του διαγωνισμού (κα Ευσταθιάδου Βούλα, email:[email protected]) και τη Διεύθυνση Προσωπικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αριστοτέλους 17, Αθήνα 10187) τόσο για τις κενές θέσεις ειδικευομένων που υπάρχουν όσο και αυτές που θα κενωθούν μέχρι τη νέα προκήρυξη του διαγωνισμού (Μάϊος 2013), όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ. άρθρο 2, παράγραφος 3.

Σε μία πρόχειρη έρευνά της η Εταιρεία μας διεπίστωσε ότι σήμερα στα τμήματα που χορηγούν πλήρη ειδικότητα, υπάρχουν 6 κενές θέσεις ειδικευομένων και 2 υπεραρίθμων, οι δε επιπλέον θέσεις που θα κενωθούν μέχρι το Μάϊο του 2013 είναι άλλες τόσες. Άρα σύνολο κενών θέσεων: 12 θέσεις ειδικευομένων και 4 θέσεις υπεράριθμων.

Πιστεύουμε σθεναρώς ότι εφόσον φυσικά υπάρχει προσέλευση υποψηφίων, όχι μόνο δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένδεια ειδικευομένων αλλά λίστα αναμονής εάν είναι δυνατόν. Διότι όπως καλώς γνωρίζετε, τα πολλά προαπαιτούμενα προσόντα για τον υποψήφιο ειδικευόμενο, θα μειώνουν διαρκώς τον αριθμό τους. Δεν έχουμε λοιπόν την πολυτέλεια να αποκλείουμε άξιους στη συντριπτική πλειοψηφία τους γιατρούς, οι οποίοι έχουν περάσει εξετάσεις επί εξετάσεων και λόγω της αποτυχίας τους σε μια ακόμα εξέταση, να τους αναγκάζουμε σε υποχρεωτική καθυστέρηση ετών και κυρίως σε ανασφάλεια για το εάν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν ποτέ ειδικότητα. Πολλοί υποψήφιοι ειδικευόμενοι λόγω της αποτυχίας τους στις εξετάσεις επιλογής, έχουν καταλήξει στην αγκάλη άλλων ιατρικών ειδικοτήτων ή σε αναγκαστική μετανάστευση στο εξωτερικό, ενώ την ίδια χρονική περίοδο υπήρχαν κενές θέσεις στα νοσοκομεία της χώρας!!! Μεγάλα νοσοκομειακά τμήματα, που στις ημέρες εφημερίας τους καλύπτουν σχεδόν το μισό πληθυσμό της χώρας, εάν μείνουν χωρίς ειδικευόμενους θα καταρρεύσουν και η ειδικότητά μας θα καταστεί νεκρή ειδικότητα ή ειδικότητα των ολίγων. Οι εξετάσεις θα πρέπει τέλος κατά τη γνώμη μας να γίνονται σε προκαθορισμένη ύλη και επί ίσοις όροις.

Εάν κανείς επιθυμεί τη μείωση, αύξηση ή ανακατανομή του αριθμού των ειδικευομένων θα πρέπει να θέσει το θέμα στα αρμόδια όργανα, ώστε να ληφθεί η σχετική απόφαση. Μέχρι τότε όμως, θα πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως τα ισχύοντα. Σύμφωνα επίσης με το προς ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με το οποίο η ειδικότητά μας θα αποτελέσει την 34η ιατρική ειδικότητα, οι Εταιρείες θα κληθούν να προτείνουν τόσο τα τμήματα που θα δίδουν ειδικότητα όσο και τον αριθμό των ειδικευομένων. Με το ίδιο νομοσχέδιο, οι εξετάσεις αυτές επιλογής της ειδικότητάς μας θα πάψουν να υπάρχουν και θα ισχύει και για μας επιτέλους ό,τι και για τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες στις οποίες διακαώς επιθυμούμε να ενταχθούμε (επετηρίδα προς το παρόν και ίσως αργότερα πανελλήνιες εξετάσεις).

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι το Π.Δ. αυτό, δημιουργήθηκε όταν αποτελούσαμε μια αμιγώς οδοντιατρική ειδικότητα και λόγω ακριβώς της πληθώρας των προσερχομένων προς ειδίκευση οδοντιάτρων. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει πλέον και επομένως ο κύριος ρόλος ύπαρξης της επιτροπής αυτής εξέλιπε. Επίσης -ανεξαρτήτως του τι πρεσβεύει κανείς- σήμερα δεν υπάρχουν εξετάσεις για την έναρξη καμίας ιατρικής ειδικότητας. Και όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το νόμο 3209/2003 είμαστε ειδικότητα τόσο της οδοντιατρικής όσο και της ιατρικής επιστήμης. Δηλαδή δέκα (10) περίπου έτη βασικών σπουδών και ενδιαμέσως κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στη δεύτερη σχολή, δεν επαρκούν για την έναρξη της ειδικότητας, όταν για τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες τα έξι (6) έτη βασικών σπουδών αποτελούν τη μοναδική προϋπόθεση για την είσοδο σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η ύπαρξη των εξετάσεων αυτών ελέγχεται τόσο για τη χρησιμότητά της όσο και για την τήρηση των αρχών της ισονομίας και ισοπολιτείας. Μήπως λοιπόν είναι καιρός να καταργηθούν, ώστε να υπάρξει εξομοίωση με το σύστημα της επετηρίδας, όπως ισχύει προς το παρόν για όλες τις ιατρικές ειδικότητες; Εάν συμφωνείτε με την κατάργηση, θα μπορούσαμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Με εκτίμηση,

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ράλλης Παναγιώτης Κανάκης

Συνημμένο: Π.Δ. 390/1991

Κοινοποίηση:

  1. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Προσωπικού Νομικών Προσώπων, Αριστοτέλους 17, Αθήνα 10187
  2. Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, Καθ. κ. Κ. Αλεξανδρίδη, [email protected]
  3. Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου”, Καθ. κ. Κ. Αντωνιάδη, [email protected]
  4. Διευθυντή Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΓΝΑ “ΚΑΤ”, κ. Γ. Ράλλη, [email protected]
  5. Διευθυντή Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”, κ. Ι. Δημόπουλο, [email protected]
  6. Διευθυντή Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, κ. Χρ. Δενδρινό, [email protected]
  7. Διευθυντή Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΠΑΝ.Γ.Ν. Ηρακλείου, κ. Παν. Χατζημανώλη, [email protected]
    8.Διευθυντή Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων “Χατζηκώστα”, κ. Θ. Ράπη, [email protected]
  8. Διευθύντρια Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Αντικαρκινικού Ινστιτούτου “Θεαγένειο” κα Δ. Μαγγούδη, [email protected]

Κατεβάστε αυτό το έγγραφο.