Η ΕΕΣΓΠΧ καλωσορίζει τα πέντε νέα δόκιμα μέλη της:

  • Αθανασίου Σπυρίδων
  • Ηγουμενάκης Δημοσθένης
  • Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος
  • Σαριδάκης Σωτήριος – Κωνσταντίνος
  • Ταμπούρης Αθανάσιος