08.12.2011 – Πρόταση ΔΣ για τροποποίηση του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας στο προσχέδιο νόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Λεωφ. Λαυρίου 65, Παιανία, ΤΚ 19002
Website: www.haomsjournal.org/haomsold, E-mail: [email protected]

Αθήνα 8.12.2011
Αρ. Πρωτ.: 2/2011

Προς: Tα μέλη της Εταιρείας

Το ΔΣ της Εταιρείας μας με σκοπό να μην υπάρξει πρόβλημα εναρμόνισης όσον αφορά στο χρόνο εκπαίδευσης των ειδικευομένων -η UEMS προτείνει τέσσερα κατ’ ελάχιστον χρόνια εκπαίδευσης στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική-, ομόφωνα απεφάσισε να προτείνει στην εισηγητική επιτροπή του νομοσχεδίου με το οποίο η ειδικότητά μας εντάσσεται στις ιατρικές ειδικότητες, την ακόλουθη τροποποίηση του κειμένου του προσχεδίου νόμου:

  1. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ—-5 ΕΤΗ
    Αντικείμενο εκπαίδευσης
    Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ειδικότητα της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήμης και η εκπαίδευση σε αυτή αρχίζει μετά την λήψη των δύο πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής ασχέτως από την σειρά απόκτησής τους. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις, που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τις επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.

Χρόνος εκπαίδευσης
Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης: 5 χρόνια
Βασικός κορμός: Γενική Χειρουργική: 12 μήνες
Ειδική εκπαίδευση: Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική: 48 μήνες

Μεταβατική διάταξη
Οι κατέχοντες το τίτλο του γναθοχειρουργού σύμφωνα με το ΠΔ του 1988 που μετονομάσθηκαν σε Στοματικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς σύμφωνα με το νόμο 3209 ΦΕΚ 304 24-12-/2003 διατηρούν το τίτλο τους.

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ράλλης Παναγιώτης Κανάκης

Επισυναπτόμενα:
Προσχέδιο Νόμου