Επιστολή προς τα μέλη σχετικά με την εναρμόνιση

Αθήνα, 06/12/2011
Προς τα μέλη της Εταιρείας μας

Την τελευταία εβδομάδα και αμέσως μετά το ετήσιο συνέδριό μας, προέκυψε στο προσκήνιο ένα σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την εναρμόνιση της ειδικότητάς μας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Συγκεκριμένα υπήρξε αντίδραση ορισμένων συναδέλφων στο κείμενο του προσχεδίου νόμου που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.yyka.gov.gr), με το οποίο η ειδικότητά μας εντάσσεται στις ιατρικές ειδικότητες και από το οποίο αναμένεται να ακολουθήσει η πολυπόθητη εναρμόνισή μας.

Το κείμενο αναφέρει ότι “Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ειδικότητα της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήμης και …”. Οι συνάδελφοι αυτοί αμφισβητούν τη δυνατότητα εναρμόνισης της ειδικότητας, εφόσον αναγράφεται ως ειδικότητα και της οδοντιατρικής επιστήμης. Η αμφισβήτηση αυτή βασίζεται σε μια αόριστη και ανώνυμη αναφορά μιας υπαλλήλου του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στο Reference Book που εκδίδει η Επιτροπή Στοματο-Γναθο-Προσωπικής Χειρουργικής της UEMS, όπου αναφέρεται ότι η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική είναι μια “ανεξάρτητη ιατρική ειδικότητα”.

Από την πρώτη στιγμή που το θέμα υπέπεσε στην αντίληψη του νέου ΔΣ, που μόλις προ ολίγων ωρών είχε αναλάβει τα καθήκοντά του και που επίσης δεν είχε την παραμικρή πληροφόρηση από τα μέλη μας τα οποία πρωταγωνίστησαν στις διαμαρτυρίες εναντίον του κειμένου του Υπουργείου Υγείας, αρχίσαμε να ξαναμελετάμε το θέμα και να επικοινωνούμε με διάφορους παράγοντες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που είτε εμπλέκονται στη διαδικασία σύνταξης του σχετικού νομοσχεδίου ή γνωρίζουν το θέμα. Επίσης αναδιφήσαμε τα αρχεία της Εταιρείας ανατρέχοντας σε διάφορα παρελθόντα έγγραφα σχετικά με την εναρμόνιση.

Το ΔΣ της Εταιρείας κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
1. Το Reference Book 2011 (επισυνάπτεται) της Section of Oro-Maxillo-Facial Surgery της UEMS (European Union of Medical Specialists) αποτελεί ένα προτρεπτικό και συμβουλευτικό κείμενο αναφοράς προς τα μέλη του -το οποίο κατά καιρούς ανανεώνεται- με σκοπό τη βελτίωση και ομογενοποίηση κατά το δυνατόν της ειδικότητας στην Ευρώπη. Μέλη δε και αντιπρόσωποι κρατών και μάλιστα με δικαίωμα ψήφου στην Section of Oro-Maxillo-Facial Surgery της UEMS είναι και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί από χώρες στις οποίες η ειδικότητα δεν είναι η Oral & Maxillofacial Surgery (που απαιτεί πτυχία Ιατρικής και Οδοντιατρικής) αλλά η Maxillofacial Surgery (που απαιτεί μόνο το πτυχίο της Ιατρικής), π.χ. Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία (http://admin.uems.net/uploadedfiles/1483.pdf). Σε κάθε περίπτωση πάντως οι προτάσεις του Reference Book θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν.
2. Η εναρμόνιση των ειδικοτήτων στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες γίνεται από το Συμβούλιο αναγνωρίσεων επαγγελματικών δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι από την UEMS.
3. Ο λόγος για τον οποίο απέτυχε η εναρμόνισή μας σύμφωνα με τον νόμο 3209 του 2003, οφείλεται στο γεγονός ότι η ειδικότητα άρχιζε χωρίς την προηγούμενη απόκτηση των δύο πτυχίων, όπως ρητώς αναφέρεται στην απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην σχετική προσφυγή που κατέθεσε ο πρώην Πρόεδρος της Εταιρείας Καθ. κ. Δημ. Καρακάσης εκ μέρους της Εταιρείας (επισυνάπτεται). Στο κείμενο αυτό της απάντησης πουθενά επίσης δεν αναφέρεται ότι η ειδικότητα δεν είναι δυνατόν να εναρμονιστεί επειδή αποτελεί ειδικότητα της ιατρικής και οδοντιατρικής επιστήμης.
4. Εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό του Υπουργείου Υγείας (επισυνάπτεται), η ειδικότητά μας θα αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία την 11η “ανεξάρτητη και αυτοτελή ιατρική ειδικότητα” στην Ελλάδα (όπως ακριβώς πρεσβεύει το Reference Book της UEMS), χωρίς δεσμεύσεις σε άλλες ειδικότητες ή εξαναγκασμό σε λειτουργία υπό την αιγίδα άλλων ειδικοτήτων (όπως προ ετών π.χ. η Αγγειοχειρουργική υπό τη Γενική Χειρουργική).
5. Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την εναρμόνιση της ειδικότητας με την Dental-Oral-and-Maxillofacial Surgery στις ιατρικές ευρωπαϊκές οδηγίες (medical directives) αποτελούν: α. Η προ της έναρξης της ειδικότητας κατοχή των δύο πτυχίων και β. Τέσσερα χρόνια εκπαίδευσης. Εφόσον πληρούνται αυτά δεν υπάρχει πιστεύουμε λόγος απόρριψης. Εάν εμείς θέλουμε να προσθέσουμε έτη εκπαίδευσης ή άλλα πτυχία κ.λπ. είναι δικαίωμα της χώρας μας (επισυνάπτεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2005 ίδε σ.88).
6. Υπάρχει γραπτή απάντηση (e-mail) σε σχετικό ερώτημα που υποβάλλαμε στον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας της ειδικότητας (European Association of Cranio-Maxillofacial Surgery) Mr Henri Thuau, ο οποίος πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα εναρμόνισης με την υπάρχουσα διατύπωση (επισυνάπτεται).
7. Υπάρχει προφορική-τηλεφωνική εκτίμηση από τον Γενικό Γραμματέα του Board της Oro-Maxillo-Facial Surgery της UEMS ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα εναρμόνισης με την υπάρχουσα διατύπωση (αναμένεται και η γραπτή του απάντηση).
8. Nα υπενθυμίσουμε τέλος ότι επανειλημμένες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας μας τακτικές και έκτακτες, ομόφωνα καθόριζαν την ειδικότητα ως “ειδικότητα της ιατρικής και οδοντιατρικής επιστήμης”, αλλά και η ολομέλεια του ΚΕΣΥ σε απόφασή της με σκοπό την εναρμόνιση της ειδικότητας (επισυνάπτεται) τροποποιεί μόνο την παράγραφο β3 του άρθρου 29 του νόμου 3209/2003 (επισυνάπτεται) και όχι την παράγραφο β2 όπου η ειδικότητα καθορίζεται ως “ειδικότητα της ιατρικής και οδοντιατρικής επιστήμης”.

Κατόπιν αυτών και επειδή από πουθενά δεν προκύπτει ότι η αναφορά ως “ειδικότητα της ιατρικής και οδοντιατρικής επιστήμης” μας εμποδίζει να εναρμονίσουμε την ειδικότητα, η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής πιστεύει ότι η νομοθέτηση της ειδικότητας όπως ακριβώς αναφέρεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας δεν θα συναντήσει προβλήματα εναρμόνισης.

Παρ’ όλα τα παραπάνω, επειδή το όποιο λάθος δεν συγχωρείται και επειδή βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και δυνατότητες καθυστέρησης ή αναβολής της νομοθέτησης θα μας έφερνε χρόνια πίσω, θερμά παρακαλούμε και προτρέπουμε την Εισηγητική Επιτροπή του σχεδίου νόμου (μέλος της οποίας είναι και ένα μέλος της Εταιρείας μας), να διερευνήσει με όλα τα μέσα που διαθέτει το Υπουργείο ως αναγνωρισμένη αρχή (ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις επιτροπές αναγνώρισης κλπ.) εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εναρμόνισης. Η Εταιρεία ως εκ της θέσεώς της αδυνατεί να πράξει τα παραπάνω, εν αντιθέσει με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, που μπορούν να απαιτήσουν την άμεση απάντηση των Ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που με βεβαιότητα διαπιστωθεί από την Εισηγητική Επιτροπή και τις υπηρεσίες του Υπουργείου ότι η ειδικότητα δεν εναρμονίζεται με τη διατύπωση που σήμερα υπάρχει, τότε είμαστε πρόθυμοι να προτείνουμε ένα εναλλακτικό κείμενο με το οποίο η εναρμόνιση να καθίσταται βεβαία.

Καλούμε τέλος τα μέλη μας που αντιδρούν σε προσωπικό επίπεδο να λειτουργούν και μέσα στα πλαίσια της Εταιρείας που ανήκουν, ώστε οργανωμένα και με ορθή και έγκαιρη ενημέρωση να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα.

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ράλλης Παναγιώτης Κανάκης

Επισυναπτόμενα:
1. Προσχέδιο Νόμου
2. Επιστολή Γενικού Γραμματέα EACMS
3. Νόμος 3209
4. Οδηγία 2005/36/ΕΚ
5. Αναφορά 623/ΕΚ
6. Απόφαση Ολομέλειας ΚΕΣΥ
7. UEMS Reference Book