Απόφαση 20 της 231 ολομ./14-7-2011 του ΚΕΣΥ για τροποποίηση του Νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/τ.Α/ 24.12.2003)

Αθήνα 2.8.2011

«Σχετικώς με την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής»

β.3. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις, που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τις επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο. Η εκπαίδευση αρχίζει μετά την λήψη των δύο πτυχίων Οδοντιατρικής και Ιατρικής ασχέτως από την σειρά απόκτησής τους και διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

A’ περίοδος: δώδεκα (12) μήνες Γενική Χειρουργική

B’ περίοδος: σαράντα δύο μήνες (42) Χειρουργική στόματος, γνάθων και προσώπου και (6) μήνες σε αντικείμενο επιλογής του ειδικευόμενου μεταξύ των ειδικοτήτων: Νευροχειρουργικής, Πλαστικής Χειρουργικής και Ωτορινολαρυγγολογίας.

Η ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής εναρμονίζεται με τις ιατρικές ειδικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2005/36/ΕΚ, που προσαρμόσθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ 38 (ΦΕΚ Α 78/ 25 Μαΐου 2010) και αναγράφεται στον πίνακα του παραρτήματος V1 πεδίο 5 1 3 στην ομάδα: “Dental, Oral and Maxillofacial Surgery» (Οδοντική, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική).

Οι κατέχοντες το τίτλο του γναθοχειρουργού σύμφωνα με το ΠΔ του 1988 που μετονομάσθηκαν σε Στοματικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς σύμφωνα με το νόμο 3209 /20039 (ΦΕΚ 304/τ.Α/ 24.12.2003 διατηρούν το τίτλο τους.

Σημείωση Γ. Πάνου

Το 2006, η 205η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ της 19/10/06 δέχονταν τις αποφάσεις της ΓΣ του 2005 για την αμοιβαία αναγνωριση της ειδικότητας στην ΕΕ.

Aπο τότε χρειάστηκαν άλλα πέντε χρόνια για μια νέα απόφαση της ΓΣ του 2011 και του ΚΕΣΥ (231 ολομ./14-7-2011, αποφ.20), γιατί σε κάποιους δεν άρεσε η προηγούμενη.

Σήμερα είμαστε ξανά στο ίδιο σημείο.

Τώρα περιμένουμε με αγωνία το πολυνομοσχέδιο για την υγεία που θα κατατεθεί στην βουλή τον Σεπτέμβριο.

Ο σημερινός Υπουργός θα συμπεριλάβει την τροποιηση του νόμου για την ειδικότητα μας;

Ας ελπίσουμε ότι τώρα οι συνθήκες ωρίμασαν, οι αντιδράσεις αμβλύνθηκαν και το Υπουργείο Υγείας θα νομοθετήσει αυτά που η ΕΕΣΓΠΧ, η UEMS, η Commission, αλλα και άλλοι αξιόλογοι Συνάδελφοι απαιτούν.

Γ. Πάνος, Haoms web editor

Δντής Σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού

“Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής”