23ο συνέδριο

To 23o Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής καί Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής θα πραγματοποιηθεί 27-29 Νοεμβρίου 2009 στο Μουσείο Αθλητισμού της Θεσσαλονίκης.

Περιοδικό

Τα “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής” σε νέα πορεία.
Σύντομα και μόνο για τα τακτικά μέλη, όλη η ύλη του περιοδικού θα είναι ONLINΕ.