Απολογισμός Δ.Σ. (2006-2008)

Αθήνα, 20-10-2008
Αρ.Πρωτ. 36

Προς τα μέλη της ΕΕΣΓΠΧ

Απολογισμός του έργου του Δ.Σ. της ΕΕΣΓΠΧ κατά την τριετία 2006-2008.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το έργο του Δ.Σ. της ΕΕΣΓΠΧ κατά την τριετία 2006-2008 ήταν κατά την άποψή μας πλούσιο και παραγωγικό.
Οι στόχοι του Συμβουλίου, όπως είχαν τεθεί ευθύς εξαρχής με την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν οι εξής :

 • Αναβάθμιση και ποιοτική βελτίωση του Επιστημονικού προφίλ του Έλληνα ΣΓΠ Χειρουργού.
 • Ενημέρωση και εμπέδωση των επιτεύξεων της Ελληνικής ΣΓΠΧειρουργικής στους Οδοντιάτρους και Ιατρούς καθώς και σε όλο τον πληθυσμό σε κάθε γωνία της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Προώθηση των Επαγγελματικών διεκδικήσεων και της θέσης των Ελλήνων ΣΓΠΧειρουργών

Για την επίτευξη των παραπάνω πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΣΓΠΧ τον Νοέμβριο του 2006 στην Αθήνα με την σύμπραξη – συνδρομή των Oρθοδοντικών Eταιρειών υπό την Προεδρία του Συναδέλφου Π. Κανάκη
 • 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΕΣΓΠΧ 25-27 Μαίου 2007 στα Ιωάννινα, το πρώτο εκτός Κέντρων Αθήνας-Θεσσαλονίκης υπό την Προεδρία του Συναδέλφου Δρ. Δρ. Θωμά Ράπη.
 • 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΣΓΠΧ 26-28 Νοεμβρίου 2008 στην Αθήνα υπό την Προεδρία του Καθηγητή Κ. Αλεξανδρίδη.

Τα τρία αυτά Συνέδρια έτυχαν μεγάλης αποδοχής από την Επιστημονική Κοινότητα και δόθηκε η ευκαιρία της παρουσίασης τόσο των επιτεύξεων της Ελληνικής ΣΓΠΧ όσο και της ενημέρωσης από επιφανείς αλλοδαπούς ειδικούς για τις εξελίξεις της ειδικότητας με αποκορύφωμα την έλευση του Καθηγητή Devauchelle, που όπως είναι γνωστό ήταν ο πρώτος που προχώρησε σε πετυχημένη μεταμόσχευση προσώπου και θα τιμηθεί από την Εταιρεία μας όπως του αξίζει.

 • Επιστημονικές συναντήσεις ανά μήνα στο ΓΠΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» (Υπεύθυνος Καθηγητής Κ. Αλεξανδρίδης)
 • Επιστημονικές Εκδηλώσεις από το “Βήμα των Ειδικευομένων”, που διοργανώθηκαν στην διάρκεια της τριετίας 2005 – 2008 με υπεύθυνη την κα. Ειρήνη Καραμπούτα – Βουλγαροπούλου με ομιλητές, όπως πάντα, ειδικευόμενους από τα Νοσοκομεία της χώρας. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν τα παρακάτω:
  • Θεσσαλονίκη, Μάιος 2006, «Κατάγματα του οφθαλμικού κόγχου και αντιμετώπιση ενοφθάλμου».
  • Αθήνα, Ιούνιος 2007, «Όγκοι και ογκοειδείς σχηματισμοί στον τράχηλο. Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση.»
  • Βόλος, Μάρτιος 2008, «Καρκίνος της γλώσσας και του εδάφους του στόματος. Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση.»
   Η ανάπτυξη των θεμάτων ήταν διεξοδική και η συμμετοχή των συναδέλφων ιδιαίτερα ικανοποιητική.
 • Εκπαιδευτικό προσυνεδριακό σεμινάριο – hands on – “Aπορροφήσιμες πλάκες και βίδες στα κατάγματα του προσώπου και στην ορθογναθική χειρουργική”, Αθήνα, Νοέμβριος 2006.

 • Εκδήλωση Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Κομοτηνή τον Οκτώβριο του 2006 με σύμπραξη του Οδοντιατρικού και Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης και υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια κα Ρ. Καραμπούτα-Βουλγαροπούλου με Κεντρικό θέμα τον «Θεραπευτική αντιμετώπιση του Καρκίνου του Στόματος». Οι ομιλητές ήταν από κοινού Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί και Ιατροί. Η επιστημονική αυτή Ημερίδα είχε τεράστια επιτυχία με μεγάλη προσέλευση συναδέλφων και μοριοδότηση CME.
 • Εκδήλωση Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στον Βόλο με σύμπραξη του Οδοντιατρικού και Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας με κεντρικό θέμα την «Αισθητική του Χαμόγελου η Συμβολή της ΣΓΠΧειρουργικής και των ομόρων ειδικοτήτων», ταυτόχρονα με το «Βήμα των Ειδικευομένων» με υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια κα Ρ. Καραμπούτα-Βουλγαροπούλου την 14η Μαίου 2008.
 • Συμμετοχή της Εταιρείας στο 8ο Πελοποννησιακό Συνέδριο τον Ιούνιο 2007 στην Καλαμάτα με Στρογγυλό Τραπέζι και θέμα «Η προσφορά της ΣΓΠΧ στον Οδοντίατρο» και συντονιστή τον Αναπλ. Καθηγητή Ι. Ιατρού.
 • Συμμετοχή της ΕΕΣΓΠΧ στην διοργάνωση της Επιστημονικής διημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Οστεοενσωμάτωσης με συμμετοχή σε Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα την «Αντιμετώπιση της Σοβαρής Ατροφίας των Γνάθων» και συντονιστή του Αναπλ. Καθηγητή Ι. Ιατρού.

 • Ενημέρωση των μελών της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον Νοέμβριο του 2006.

 • Παράσταση στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και απόσπαση Απόφασής του με Αριθμό Απόφασης 2 της 205ης Ολομέλειας του ΚΕ.ΣΥ. της 19-10-2006 που υιοθετούσε πλήρως τις αποφάσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Εταιρείας, που ως γνωστό ήταν ομόφωνη.
 • Προώθηση των θεμάτων αυτών στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απόσπαση της έγγραφης υπόσχεσης του κ. Υπουργού για την περαιτέρω Νομική κατοχύρωση της Ειδικότητας και την εξομοίωσή μας με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ποιοτική αναβάθμιση του Επιστημονικού οργάνου της Εταιρείας «Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» με Διευθυντή Σύνταξης τον κ. Γ. Πάνο και Αναπλ. Διευθυντή, την Κα Ν. Λυγιδάκη και τον κ. Π. Κανάκη.
 • Δημιουργία μόνιμης Ιστοσελίδας της Εταιρείας χάρη στις ενέργειες του μέλους Δ.Ε. και τέως Προέδρου Γ. Πάνου.

Το Δ.Σ. θέλει να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν στην επίτευξη των σκοπών αυτών και κυρίως στους Προέδρους των Συνεδρίων Π. Κανάκη, Θ. Ράπη και Κ. Αλεξανδρίδη στη Συντονίστρια κα Λυγιδάκη και στα μέλη των Οργανωτικών και Επιστημονικών Επιτροπών, στην Υπεύθυνη των Εκδηλώσεων για την Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και το Βήμα των Ειδικευομένων Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Ρ. Καραμπούτα-Βουλγαροπούλου στον Διευθυντή Σύνταξης του Περιοδικού κ. Γ. Πάνο και σε καθένα χωριστά από αυτούς που δούλεψαν για την επίτευξη των στόχων της παρελθούσης τριετίας. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γενική Γραμματεία Κα Καρυαμπά, επειδή σε όλη την τριετία υπήρξε ακούραστη συνεργάτιδα σπάζοντας πολλές φορές ακόμη και την άδειά της για να συνδράμει στο έργο της εταιρείας.

Περιμένω την κριτική σας με σύντομες τοποθετήσεις σε χρονική διάρκεια, ανάλογη με αυτούς που θέλουν να λάβουν το λόγο.

O Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Αναπλ. Καθηγητής Ι. Ιατρού Επικ. Καθηγήτρια Ε. Στυλογιάννη-Καρυαμπά