Εγγραφή στο συνέδριο

Η εγγραφή στο συνέδριο μας, με μειωμένη οικονομική συμετοχή, γίνεται online μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου μέχρι 15/10/2008.