Γράμμα του web master

Toν Σεπτέμβριο του 2000 έγραφα,ως Προεδρος, στα νέα της Εταιρείας:

«Η παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης είναι πια γεγονός. Το διαδίκτυο με τις ιστοσελίδες του προσφέρει την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με διάφορους φορείς και τη συλλογή πληροφοριών σε απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εποχής και για να διευκολύνει το έργο των Ελλήνων Γναθοχειρουργών, των συναδέλφων ιατρών, οδοντιάτρων, αλλά ακόμη και τους ίδιους τους ασθενείς, δημιούργησε την δική της ιστοσελίδα στα ελληνικά και αγγλικά. Σκοπός της δημιουργίας αυτής είναι να προβάλλει την Ελληνική Γναθοπροσωπική Χειρουργική και το έργο των Ελλήνων Γναθοχειρουργών.

Ο χρήστης του διαδικτύου μπορεί να έχει πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας, τις προϋποθέσεις λήψεως αυτής, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των Ελλήνων Γναθοχειρουργών, τα Νοσοκομεία, το επιστημονικό περιοδικό της Εταιρείας και τα άρθρα που δημοσιεύει, ενώ με τα Links ανοίγουμε νέους ορίζοντες στα παγκόσμια επιστημονικά δρώμενα.
Επισκεφθείτε το Web site: www.haomsjournal.org/haomsold»

Σήμερα επτά χρόνια μετά, η ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με την βοήθεια της Thumb και ιδιαίτερα του κ. Κασσιού, αναγεννάται, γιγαντώνεται, αποκτά νέα μορφή και δυναμικότητα. Μεταβαίνει στην κατηγορία ιστοσελίδων τυπού Portal με σκοπό να προβάλει την ταυτότητα της ΕΕΣΓΠΧ, να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα μέλη της και να αποτελεί σημείο επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων με την εταιρεία.

Το site λειτουργεί σε δύο επίπεδα, ένα για τους απλούς χρήστες όπου δεν απαιτείται login και μπορούν να βλέπουν το 90% της πληροφορίας, και ένα για τα μέλη της εταιρείας, που αφού γραφούν στο μητρώο της ιστοσελίδας (register) θα έχουν προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρόσβαση στο Forum, το περιοδικό της εταιρείας και θα έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Σήμερα το site γίνεται πραγματικό εργαλείο με νέες δυνατότητες. Ως δημιουργοί αυτης της ιστοσελιδας, αλλά και της αρχικής, που τότε μαζί με τον Δ. Παπαδάκη (Σχεδίαση και Συντήρηση) και την Α. Σπανού, καμαρώνουμε για την εξέλιξη της δουλειάς μας αυτής…

Από εσάς εξαρτάται η υλοποίηση των νέων αυτών προοπτικών.

Γιώργος Πάνος