19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Μετά από παράκληση πολλών συναδέλφων, η οργανωτική επιτροπή του 19ο Πανελληνίου Συνεδρίου αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων μέχρι την 31η Αυγούστου 2005. Η παράταση αυτή έγινε εφικτή λόγω της ευχέρειας που υπάρχει πλέον στη διαχείριση των εισερχομένων περιλήψεων από το online σύστημα αποστολής.