19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΣΓΠΧ θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο της Εθνικής Τράπεζας στη Γλυφάδα από τις 25 έως και τις 27 Νοεμβρίου 2005.

Για πρώτη φορά στο φετινό συνέδριο η αποστολή των περιλήψεων θα γίνεται αποκλειστικά online, μέσω της ειδικής φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.haomsjournal.org/haomsold/congress, την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε για περισσότερες πληροφορίες.

Eισήγηση της ΕΕΣΓΠΧ στο Υπουργείο Υγείας, στον ΠΙΣ και την ΕΟΟ για την ανάπτυξη νέων θέσεων στο ΕΣΥ

Η ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής όπως αυτή διαμορφώθηκε με τον Ν.3209/2003 όπου απαιτεί πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής , πενταετή ειδίκευση και ένταξη της στις Ιατρικές και Οδοντιατρικές ειδικότητες, αποτελεί μια νέα αναγκαιότητα στις δραστηριότητες του ΕΣΥ.

Η ανάπτυξη νέων τμημάτων και η πλήρη στελέχωση των ήδη λειτουργούντων για την κάλυψη της δέσμης εφημεριών στην Αθηνά και Θεσσαλονίκη έχει διαφανεί ότι είναι πλέον απαραιτητη, ενώ υπάρχουν περιοχές της χωράς που στερούνται πλήρως κάλυψης. Η ΕΕΣΓΠΧ έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένου ότι η ειδικότητα ανήκει στα πλαίσια της τριτοβάθμιας περίθαλψης, εισηγείται:

1. Αύξηση θέσεων των ήδη λειτουργούνταν Τμημάτων ,ώστε τουλάχιστον να υπάρχουν 1 Διευθυντής, 1 επιμελητης Α΄ και 2 Επιμελητές Β΄.

2. Αναπτυξη νέων Τμημάτων στα παρακάτω Νοσοκομεία:

α. Ερυθρός, Τζανειο, Αττικο, Αγια Σοφια (Στοματικη και Γναθοπροσωπικη Παίδων) για τον Νομο Αττικής

β. Ιπποκράτειο (Στοματικη και Γναθοπροσωπικη Παίδων), στην Θεσσαλονίκη για την βόρειο Ελλάδα.

3.Σύμπτυξη τμημάτων Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σε επαρχιακά νοσοκομεία που υπολειτουργούν στην ίδια πόλη.

4.Από μια θέση Επιμελητή Α΄ ή Β΄στα παραμεθόρια νοσοκομεία Ρόδου, Σάμου, Μυτιλήνης, λόγω και αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Απόφαση ΔΣ για το επιστημονικό περιοδικό της Εταιρείας

Μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ ο κος Ι. Ιατρού αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής”. Τις θέσεις των Αναπληρωτών Διευθυντών αναλαμβάνουν οι κοι Ν. Κατσικέρης και Γ. Πάνος ενώ τις θέσεις των Βοηθών Σύνταξης αναλαμβάνουν η κα Ν. Λυγιδάκη και ο κος Δ. Παπαδάκης. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του περιοδικού θα αποτελείται από τους κους Ε. Βαϊρακτάρη, Ι. Ιατρού, Δ. Καρακάση, Γ. Πάνο, και Π. Χ”Μανώλη.

Απόφαση ΔΣ για τη συμμετοχή εκπροσώπου ειδικευομένων στις συνεδριάσεις του ΔΣ

Μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ θα υπάρχει εκπροσώπιση των ειδικευομένων στις συνεδριάσεις εκείνες του ΔΣ όπου συζητούνται θέματα που ενδιαφέρουν τους ειδικευομένους. Ο εκπρόσωπος αυτός θα είναι δόκιμο μέλος της Εταιρείας και θα εκλέγεται από τους ειδικευομένους.