Προκήρυξη θέσεως Eπιμελητού Β’ ΕΣΥ

Προκηρύσσεται μία θέση Επιμελητού Β’ Στοματογναθοπροσωπικού Χειρουργού για το Γ.Ν. Ιπποκράτειο. Πληροφορίες στη γραμματεία του νοσοκομείου.