Στατιστικά κίνησης ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας δέχθηκε 4158 επισκέψεις κατά τη διάρκεια του μηνός Απριλίου. Δείτε τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία εδώ.

Προκήρυξη θέσεως Eπιμελητού Β’ ΕΣΥ

Επαναπροκηρύσσεται μία θέση Επιμελητού Β’ Στοματογναθοπροσωπικού Χειρουργού για το Γ.Ν. Ιωαννίνων. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών η 11η Ιουνίου 2004.