Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2004 συζητήθηκε η πρόταση οδηγίας που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (τροποποίηση της οδηγίας 2001/19/ΕΚ). Γενικώς προτάθηκε η διατήρηση του συστήματος της αυτόματης αναγνώρισης για τους τίτλους των ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων.

Ειδικότερα για την ειδικότητά μας εγκρίθηκε η τροπολογία αριθμ. 135 με την οποία διαγράφεται η «Γναθοχειρουργική» από τον πίνακα των χωρών που έχουν Στοματική Χειρουργική. Επίσης εγκρίθηκε και η τροπολογία αριθμ. 215 με την οποία ο τίτλος «Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» του ελληνικού κράτους καταχωρείται στον πίνακα των χωρών που αμοιβαίως αναγνωρίζουν την ιατρική ειδικότητα της Οδοντο-στοματο-γναθοπροσωπικής χειρουργικής.
H πρόταση COM(2002)119 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την έγκριση της, όπως τροποποιήθηκε, διαβιβάζεται εκ νέου στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Η διαδικασία θα περατωθεί μόνο μετά από την τελική έγκριση και την υπογραφή της από το Συμβούλιο.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας εκφράζει τις ευχαριστίες του στον ευρωβουλευτή καθηγητή κ. Αντώνη Τρακατέλλη για το ενδιαφέρον του και την υποβολή των παραπάνω προαναφερθεισών τροπολογιών.

Στατιστικά μηνός Ιανουαρίου

Κατά τον μήνα Ιανουάριο, η ιστοσελίδα της Ε.Ε.ΣΓΠ.Χ. δέχθηκε 3662 επισκέψεις.

Προκήρυξη Θέσεως Οδοντιάτρου ΕΣΥ

Προκηρύχθηκε μία θέση Επιμελητού Β’ Οδοντιάτρου στο Γναθοχειρουργικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 9/2/2004. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810 542067, 2810 392238.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Όπως ήδη γνωρίζετε από προηγούμενη ανακοίνωση, ο ευρωβουλευτής – καθηγητής και πρώην πρύτανης του Α.Π.Θ. κ. Αντώνης Τρακατέλλης είχε καταθέσει την τροπολογία αριθμ. 408 στο σχέδιο έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2002) 119, με την οποία ζητούσε να απαλειφθεί η Ελληνική Γναθοχειρουργική από το παράρτημα στο οποίο εμφανίζεται ως ταυτόσημη με τη Στοματική Χειρουργική. Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από την νομική επιτροπή και επιτροπή εσωτερικής αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνεδρία της 27/11/03 (έκθεση Zappala).
Στην συνέχεια και μετά την ψήφιση του Ν.3209/2003 με νέα πρόταση του κ. Τρακατέλλη, το ΕΛΚ-ΕΔ κατέθεσε για την Ολομέλεια του Στρασβούργου την τροπολογία με αρ.215. Με την τροπολογία αυτή η Ελλάδα θα αναφέρεται στον πίνακα των Ιατρικών ειδικοτήτων και των χωρών που έχουν ειδικότητα Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής με την προϋπόθεση της διπλής βασικής εκπαίδευσης τόσο στην 0δοντιατρική όσο και στην Ιατρική. Για να συζητηθεί τέτοιου είδους πρόταση έπρεπε να υποβληθεί εγγράφως με υπογραφές τριάντα δύο τουλάχιστον Ευρωβουλευτών όπως και έγινε.
Το κείμενο της αιτιολόγησης της τροπολογίας 215 έχει ως εξής:
“Στις 4 Δεκεμβρίου 2003, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα νομοσχέδιο σχετικά με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δημοσίας Υγείας που στην παράγραφο β του άρθρου 29 μεταβάλλει την ονομασία της ειδικότητας της «Γναθοχειρουργικής» σε «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική» ως ξεχωριστή ειδικότητα της οδοντιατρικής και της ιατρικής στην Ελλάδα που απαιτεί μεταξύ άλλων υποχρεωτικά δύο διπλώματα, στην οδοντιατρική και την ιατρική καθώς και μια περίοδο επιμόρφωσης (4 έτη) στον τομέα αυτό σε αναγνωρισμένα νοσοκομεία και (6 μήνες) στην γενική χειρουργική.”
Τελικώς η τροπολογία 215 προγραμματίσθηκε να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2004.