IAOMS Newsletter

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το IAOMS Newletter του Αυγούστου 2003, όπου υπάρχει εκτενής αναφορά για το 16ο ICOMS που έγινε στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο.

Βήμα των Ειδικευομένων

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2003 θα διοργανωθεί στο αμφιθέατρο της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το Βήμα των Ειδικευομένων με θέμα “Κατάγματα του Κονδύλου”.

Νόμος Υπ.Αριθμ. 3149

Μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες των θεσμικών οργάνων της ειδικοτητάς μας, ρυθμίστηκε το θέμα εισαγωγής οδοντιάτρων στα Ιατρικά Τμήματα, με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου υπ.αριθμ. 3149 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141 τευχ.Α΄/10 Ιουνίου 2003), ο οποίος ψηφίστηκε από την Βουλή στις 14 Μαϊου 2003.
Στην εισήγηση του νόμου αναφέρεται:
«Με την παράγραφο 47 αντιμετωπίζεται μία αναγκαιότητα που απορρέει από το γεγονός ότι για τη χορήγηση της ειδικότητας της γναθοχειρουργικής απαιτείται πλέον η ταυτόχρονη κατοχή πτυχίων ιατρικής και οδοντιατρικής. Για το σκοπό αυτόν κρίνεται αναγκαία η αμοιβαία παροχή στους πτυχιούχους των Τμημάτων Ιατρικής και των Τμημάτων Οδοντιατρικής ενός χωριστού ποσοστού 3% για την κατάταξη των πτυχιούχων του ενός Τμήματος στο άλλο. Το ποσοστό αυτό είναι πέραν των ποσοστών κατατάξεων πτυχιούχων για λήψη δεύτερου πτυχίου που ισχύουν.»
Το κεφάλαιο Δ΄, αρθρ.13, παράγρ.47 αναφέρει τα εξής:
«Στο άρθρο 3 του ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
Οι κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε χωριστό ποσοστό, ίσο προς το 3% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Το ανωτέρω ποσοστό 3% ορίζεται πέραν των προβλεπόμενων στο νόμο αυτόν ποσοστών κατατάξεων πτυχιούχων στα αντίστοιχα Τμήματα. Για την ολοκλήρωση των σπουδών όσων κατατάσσονται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή εφαρμόζεται το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής.»
Η δημοσίευση του παραπάνω νόμου αποτελεί σημαντικό γεγονός για την εδραίωση του Π.Δ.273/2001, καθώς εξασφαλίζει τον απαιτούμενο αριθμό διπλοπτυχιούχων συναδέλφων που θα στελεχώσουν την ειδικότητά μας.
΄Οσοι συνάδελφοι υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις στα Ιατρικά Τμήματα θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό του νόμου και του ΦΕΚ, ώστε να ζητήσουν να διαγωνισθούν σε ξεχωριστή κατηγορία υποψηφίων, που καθώς θα είναι αποκλειστικά οδοντίατροι, τα Ιατρικά Τμήματα θα πρέπει να οργανώσουν ειδικές εξετάσεις τροποποιώντας ίσως και τα εξεταζόμενα μαθήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε Τμήματος υποδοχής.

Τα περιεχόμενα εκπαίδευσης της ειδικότητας

Από τα πρακτικά του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας δημοσιεύουμε την υπ. αριθμ. 2 απόφαση της 183ης Ολομ./29.5.2003 που αφορά τα περιεχόμενα εκπαίδευσης της ειδικότητάς μας
Η απόφαση αυτή προτάθηκε από την Επιτροπή Γναθοχειρουργικής του ΚΕ.Σ.Υ. με τη συμμετοχή του Προέδρου της κ. Ελ. Βαϊρακτάρη και του κ. Γ. Πάνου. Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια παρίστατο ο Πρόεδρος της Εταιρείας μας κ. Δ. Καρακάσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Προεδρικό Διάταγμα: Αντικείμενα Εκπαίδευσης (περιεχόμενα Εκπαίδευσης) των 39 Ιατρικών Ειδικοτήτων (Σε αντικατάσταση
του Π.Δ/τος 415/29-12-94 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/29-12-94): «περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας»

10. ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Θεωρητική εκπαίδευση

 1. Μέθοδοι διάγνωσης των ανωμαλιών, βλαβών, νοσημάτων και παθήσεων των οδόντων, του στόματος, προσώπου, σπλαγχνικού κρανίου και των γύρω ιστών.
 2. Αναγνώριση των κλινικών εκδηλώσεων των συστηματικών νόσων στην παραπάνω περιοχή.
 3. Μέθοδοι διερεύνησης και βιοψίας.
 4. Αντιμετώπιση επειγουσών γναθοπροσωπικών περιπτώσεων.
 5. Γενικές αρχές της εφαρμογής της χειρουργικής επιστήμης.
 6. Επανορθωτική και αισθητική Χειρουργική προσώπου.
 7. Επούλωση τραύματος Π δερματικά μοσχεύματα Π αλλομοσχεύματα.
 8. Αποκατάσταση ελλειμμάτων τραχηλοπροσωπικής χώρας με μυϊκούς, μυοδερματικούς , σύνθετους κρημνούς, όπως και με τεχνικές μικροχειρουργικής.
 9. Όγκοι σπλαγχνικού κρανίου τραχήλου παίδων και ενηλίκων.
 10. Κρανιοπροσωπικές διαμαρτίες διαπλάσεως.
 11. Φυσιολογία και Παθολογία των σιελογόνων αδένων.

Πρακτική εκπαίδευση

 1. Χειρουργική Στόματος Π Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
 2. Αντιμετώπιση τραχηλοπροσωπικών λοιμώξεων.
 3. Τραυματολογία του Στοματο-γναθο-προσωπικού συμπλέγματος και των γύρω ιστών.
 4. Προπροσθετική χειρουργική με χρήση ελεύθερων και μισχωτών κρημνών και την τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων ή αλλομοσχευμάτων στην άνω και κάτω γνάθο, οδοντικά και γναθοπροσωπικά εμφυτεύματα.
 5. Επανορθωτική χειρουργική μαλακών και σκληρών ιστών του προσώπου – μικροχειρουργική.
 6. Ορθογναθική, κρανιοπροσωπικές δυσπλασίες και αισθητική χειρουργική του προσώπου.
 7. Προσωπαλγίες.
 8. Διατατική οστεογένεση προσωπικού κρανίου.
 9. Χειρουργική και παθολογία νόσων του γναθιαίου άντρου.
 10. Χειρουργική καλοήθων Π κακοήθων όγκων και κύστεων στοματογναθοπροσωποτραχηλικής περιοχής.
 11. Χειρουργική και παθολογία κροταφογναθικής διαρθρώσεως.
 12. Αντιμετώπιση συγγενών κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών (χειλεο-γναθο-υπερωιοσχιστιών κ.α.).
 13. Χειρουργική καλοήθων και κακοήθων παθήσεων των σιελογόνων αδένων.
 14. Θεραπεία κάθε άλλης βλάβης των μαλακών και σκληρών ιστών που απαιτούν χειρουργική παρέμβαση στη στοματογναθοπροσωποτρα-χηλική περιοχή.
 15. Εφαρμογές Laser στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική.
 16. Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική.
 17. Επανορθωτική Μικροχειρουργική στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική.
  18.Εκπαίδευση στους υπερήχους στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή.

Τροπολογία επί της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ

Ο Ευρωβουλευτής καθηγητής κ. Αντώνιος Τρακατέλλης κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροπολογία με την οποία ζητά να απαλειφθεί η Ελληνική Γναθοχειρουργική από το παράρτημα στο οποίο εμφανίζεται ως ταυτόσημη με τη Στοματική Χειρουργική.
Η τροπολογία γίνεται επί του σχεδίου εκθέσεως της COM(2002)119 και έχει αριθμό 408. Θα συζητηθεί σύντομα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2004 EBOMFS-ANNOUNCEMENT

INTRODUCTION: The European Board of Oro-Maxillofacial Surgery ( EBOMFS ) in common with other European Boards of recognized UEMS-Specialties is conducting RQ ( Recognition of Qualification) – Assessments. The European Board exists to enhance the standards of training and practice through different means. Among those is the EBOMFS – Assessment, which will give the title of “Fellow of the EBOMFS”. The Assessment is voluntary and does not affect free movement of doctors in Europe.
ELIGIBILITY: Candidates for the R.Q.-Assessment must satisfy one of the three following terms.
– Recognized specialists in oral and maxillofacial surgery in one of the countries of the E.U. where the specialty is based on a medical and dental degree.
– Recognized specialists in oral and maxillofacial surgery in one of the countries of the E.U. where the the specialty is based on a medical degree.
– Recognized specialists in oral and maxillofacial surgery in one of the countries of the E.U. where the specialty is based on a dental degree, provided this specialist also holds a medical degree.
The candidate for the R.Q.-Assessment shall have been a recognized specialist in oral and maxillofacial surgery for at least 3 years. It shall be demonstrated that he or she has effectively practised oral and maxillofacial surgery during this period. It shall be proved that he or she has shown continuing scientific and / or continuing medical training interest in the specialty.
STRUCTURE: The assessment will be in three parts.
1. Curriculum vitae and logbook in English.
2. Multiple Choice Exam ( MCQ ) in simple English.
3. Oral interview in the mother tongue of the candidate.
The oral interview will last one hour and consists of two parts :
A. Questions covering the whole scope of the specialty.
B. Case report. Each candidate must be ready to present three well documented personal cases.
(using slides, photographs, medical imaging, casts, histology, laboratory findings etc…)
Candidates who do not pass the first part will not be permitted to enter the second part. Each part of the assessment will be conducted by a panel of three assessors selected by the board. The chairman of each jury will be from the same country as the candidate . The decision of the assessors will be final.
The fee for the assessment will be EURO: 400,– payable with the application for the assessment.
A copy of the bank draft or a cheque must be enclosed. The fee cannot be refunded.
The deadline for Application for the 2004 Assessment will be the 1st of February 2004.
The assessment will take place just before the XVII EACMFS-Congress in Tours, France (Sept. 14th – Sept. 18th 2004). Specialists wishing to enter this assessment or wishing to obtain further instructions and application forms should contact the Secretary General of EBOMFS or their national representatives.
Secretary General : Dr. Risto Kontio

Η συμμετοχή των ειδικευόμενων στην EACMFS (European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κρανιο-Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ιδρύθηκε στις 19 Μαρτίου στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Οι σκοποί της Οργάνωσης είναι η προαγωγή της κρανιο-γναθοπροσωπικής χειρουργικής τόσο σε θεωρία όσο και σε πράξη και η προσπάθεια καθιέρωσης ομοιόμορφων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη λήψη του τίτλου της ειδικότητα στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
Τα μέλη της Οργάνωσης διακρίνονται σε: ιδρυτικά, επίτιμα, ενεργά (active), ειδικευόμενους (trainees), αντεπιστέλλοντα (associate), προσωρινά μέλη και απόμαχα μέλη.
Ο καθορισμός των Ειδικευομένων στην κρανιο-γναθοπροσωπική χειρουργική διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της.
Η υποψηφιότητα για εγγραφή στην ομάδα των Ειδικευομένων της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης θα πρέπει να υπογράφεται από δύο Ενεργά Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρανιο-Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής α) το Διευθυντή του Τμήματος του Ειδικευομένου και β) το Σύμβουλο της Ελλάδας στην Ένωση. Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού έντυπου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου.
Η αποδοχή της υποψηφιότητας γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, που αποτελεί το ύπατο νομοθετικό και διοικητικό σώμα της Ένωσης. Οι Γενικές Συνελεύσεις γίνονται σε κάθε Συνέδριο της Οργάνωσης, το οποίο λαμβάνει χώρα σε ορισμένη Ευρωπαϊκή πόλη κάθε δεύτερο χρόνο, συνήθως την περίοδο Σεπτεμβρίου.
Η παραμονή ενός Μέλους στην ομάδα των Ειδικευομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρανιο-Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής δεν πρέπει να ξεπερνά τα πέντε έτη, ακολουθείται από κατάταξη στα Ενεργά Μέλη, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες υποχρεώσεις ή στα Αντεπιστέλλοντα Μέλη.
Οι Ειδικευόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα της ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ποια είναι τα οφέλη από την κατάταξη στην ομάδα των Ειδικευομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρανιο-Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής;
1. Συνδρομή στο περιοδικό της οργάνωσης ΤJournal of Cranio-Maxillofacial SurgeryΥ με χαμηλότερο κόστος .
2. Συμμετοχή στο Συνέδριο της Οργάνωσης με χαμηλότερο κόστος εγγραφής.
3. Δικαίωμα συμμετοχής σε διάφορα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για τους Ειδικευόμενους.
4. Έντυπη ενημέρωση για τα Συνέδρια και Ημερίδες που υποστηρίζονται από την Ένωση.
5. Δικαίωμα διεκδίκησης της υποτροφίας της εταιρίας Leibinger. Το βραβείο της εταιρίας Leibinger δίδεται σε αξιέπαινη εργασία που κατατίθεται στην ειδική κριτική επιτροπή. Η εργασία αυτή, που μπορεί να αποτελεί μέρος ευρύτερης δουλειάς, θα πρέπει να καταδεικνύει αξιόλογη συμβολή στο χώρο της κρανιο-γναθοπροσωπικής χειρουργικής. Η εργασία πρέπει να είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα, να μην ξεπερνά τις 5000 λέξεις και η υποβολή της θα πρέπει να γίνεται σε 8 αντίγραφα τουλάχιστον 6 μήνες πριν το προγραμματισμένο Συνέδριο της EACMFS, έτσι ώστε να δίδεται χρόνος στην κριτική επιτροπή για να αποφασίσει. Στην τελική απόφαση ρόλο θα παίξει και η διαύγεια της εκφώνησης της εργασίας στο Συνέδριο, η ποιότητα των εικόνων που την πλαισιώνουν και η ικανότητα του υποψηφίου να απαντά στις ερωτήσεις του κοινού. Το βραβείο χορηγείται κάθε διετία και αφορά traveling scholarship στη χώρα επιλογής του υποψηφίου. Το ποσό των βραβείων ανέρχεται σε 15000, 12000 και 3000 ελβετικά φράγκα και στον επιτυχόντα χορηγείται επίσης ανάλογα πιστοποιητικό επιτυχίας υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της EACMFS
6.Δικαίωμα διεκδίκησης των υποτροφιών προγραμματισμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης σε Ευρωπαϊκό κέντρο κρανιο-γναθοπροσωπικής χειρουργοκής με τη μορφή των Hugo Obwegeser traveling scholarships Τα Ενεργά Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρανιο-Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
είναι κυρίως άτομα με πτυχίο ιατρικής και οδοντιατρικής και έχουν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με όχι λιγότερα από τρία χρόνια στο χώρο της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Θα πρέπει επίσης το κύριο μέρος της δουλειάς τους να αφορά στην γναθοπροσωπική χειρουργική.
Τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη είναι άτομα του ιατρικού ή οδοντιατρικού χώρου που εργάζονται στο πεδίο της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής, δεν έχουν όμως το δικαίωμα της ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες υπάρχουν στο καταστατικό της EACMFS, στο περιοδικό της EACMFS και σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ έντυπα για τη συμπλήρωση της υποψηφιότητας χορηγούνται από την εκπρόσωπο των ειδικευομένων στην EACMFS κα Λουκία Χατζηπέτρου και από το γραφείο του καθ. Δ. Θ. Καρακάση.