Το μήνυμα του Προέδρου

Κύριοι συνάδελφοι,

Στη θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας ευτυχίσαμε να πετύχουμε σημαντικούς στόχους προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης της ειδικότητάς μας σε αντιστοιχία με την Oral and Maxillofacial Surgery των περισσότερων Ευρωπαίων συναδέλφων μας. Το σημαντικότερο γεγονός υπήρξε η δημοσίευση του Π.Δ. 273/2001 που ενσωμάτωσε το διπλό πτυχίο στην εκπαίδευση των νέων συναδέλφων. Με τη δημοσίευση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος εξέλιπε και κάθε λόγος για ύπαρξη δυο ξεχωριστών σωματείων στο χώρο μας.

Οι θέσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη συζήτηση στην τελευταία μας Γενική Συνέλευση στη διάρκεια του 16ου Συνεδρίου, καθορίζουν και την πολιτική που θα ακολουθήσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας. Αποτελούν συνέχεια και υλοποίηση των βασικών αρχών στις οποίες σχεδόν ομόφωνα συμφωνήσαμε.

Η εξασφάλιση της διπλής καταχώρησης της ειδικότητάς μας με ίσους όρους τόσο στις Οδοντιατρικές όσο και στις Ιατρικές ειδικότητες, αποτελεί τον πρώτο βασικό μας στόχο. Όπως σας είναι γνωστό, βάσει της υφισταμένης Ελληνικής νομοθεσίας, η ειδικότητα είναι αποκλειστικά Οδοντιατρική. Θα υποστηρίξουμε, παρακολουθώντας την εξέλιξή του, το Σχέδιο Νόμου περί Ιατρικών Ειδικοτήτων (απόφ. Αρ. 11 της 176ης Ολομέλειας ΚΕ.Σ.Υ./ 28.11.2002), στο οποίο η Γναθοχειρουργική καταχωρείται ταυτόχρονα στις Οδοντιατρικές και στις Ιατρικές ειδικότητες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τους Ολλανδούς συναδέλφους, προσπαθούμε να επιτύχουμε την καταχώρηση της Γναθοχειρουργικής ως Oral and Maxillofacial Surgery στις Οδοντιατρικές ειδικότητες. Έτσι θα διατηρήσουμε και θα ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με την Οδοντιατρική, από την οποία ξεκινήσαμε και προς όφελος της οποίας διευρύναμε τον επιστημονικό της ορίζοντα.

Εάν επιτευχθούν οι δύο αυτοί στόχοι θα δίνεται η ευκαιρία στον καθένα από μας, να εγγράφεται στον Ιατρικό ή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο της επαγγελματικής του εγκατάστασης και να απολαμβάνει την ελευθερία διακίνησης για εργασία χωρίς κανένα νομικό πρόβλημα σε όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες. Ελπίζουμε ότι με κατάλληλους χειρισμούς θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια και θα επιτύχουμε την ισότιμη διπλή καταχώρηση της ειδικότητάς μας, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, από την ίδια την ημέρα της συγκρότησής του σε σώμα, συνέχισε την προσπάθεια του προηγούμενου συμβουλίου για τη διευκόλυνση των συναδέλφων στην εγγραφή τους στα Ιατρικά τμήματα της χώρας. Αυτό βέβαια αφορά όλους τους συναδέλφους που δεν έχουν και επιθυμούν να αποκτήσουν το πτυχίο της Ιατρικής.

Η ειδικότητά μας εξακολουθεί να είναι «νέα ειδικότητα» που έχει ανάγκη βελτίωσης στην εκπαίδευση των νέων συναδέλφων. Ο στόχος της καλύτερης εκπαίδευσης, σε εύρος αλλά και σε βάθος, δεν επιτυγχάνεται μόνο με νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτές δημιουργούν τη βασική και απαραίτητη υποδομή, αλλά επάνω σΥ αυτήν την υποδομή θα απαιτηθούν πολλές προσπάθειες και κόποι από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Με συνείδηση των ευθυνών μας στους αρρώστους μας και στην πατρίδα, ευελπιστώ ότι το ελληνικό φιλότιμο θα ξεπεράσει τις δυσκολίες του σήμερα και θα μας οδηγήσει στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρειάζεται ενότητα και επιμονή στην επίτευξη των στόχων μας.

Δημήτρης Καρακάσης
Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΓΠ.Χ.