Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από τις αρχαιρεσίες της 30ης Νοεμβρίου 2002, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Δ. Καρακάσης

Α’ Αντιπρόεδρος: Ν. Λαζαρίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Χρ. Σκουτέρης

Γενικός Γραμματέας: Γ. Ράλλης

Ειδικός Γραμματέας: Π. Χατζημανώλης

Ταμίας: Σ. Γαβριήλ

Μέλη: Ελ. Βαϊρακτάρης, Ι. Ιατρού, Γ. Πάνος