Αρχαιρεσίες ΕΕΣΓΠΧ στις 30 Νοεμβρίου 2002

Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

 • Αγγελόπουλος Άγγελος
 • Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος
 • Βαϊρακτάρης Ελευθέριος
 • Γαβριήλ Σωκράτης
 • Γκουτζάνης Λάμπρος
 • Ελευθεριάδης Ευστάθιος
 • Ζαχαριάδης Νικόλαος
 • Ιατρού Ιωάννης
 • Κανάκης Παναγιώτης
 • Καρακάσης Δημήτριος
 • Λαζαρίδης Νικόλαος
 • Λυγιδάκη Νάντια
 • Πάνος Γεώργιος
 • Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος
 • Ράλλης Γεώργιος
 • Ράπης Θωμάς
 • Σκουτέρης Χρήστος
 • Στυλογιάννη-Καρυαμπά Ευαγγελία
 • Σωτηριάδου Στέλλα
 • Χατζημανώλης Παναγιώτης
 • Χριστόπουλος Παναγιώτης