Συνάντηση Επιτροπής HAOMS – DAOMS στο MUENSTER

Οι εξουσιοδοτημένες Επιτροπές της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής και της αντίστοιχης Ολλανδικής συναντήθηκαν στις 4-9-02 στο MUENSTER Γερμανίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής υπό της Προεδρία του Προέδρου της IAOMS P. Stoelinga.

Σκοπός της συνάντησης αυτής, όπως σας είχε ανακοινωθεί, ήταν οι δύο χώρες που έχουν αυτή τη στιγμή το ίδιο νομικό πλαίσιο για την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής να ξεκινήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την δημιουργία της ειδικότητας ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY στην Οδοντιατρική οδηγία της ΕΕ και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην εναρμόνιση με την αντίστοιχη ειδικότητα που ανήκει στην Ιατρική οδηγία της ΕΕ.

Στην απόφαση που πάρθηκε, οι δύο χώρες συμφώνησαν στην σύνταξη ενιαίου κειμένου που θα υπογραφεί από τις δύο πλευρές για την αμοιβαία αναγνώριση της ειδικότητας και την έναρξη διαδικασίας μέσω Νομικών Συμβούλων ταυτόχρονα στις δύο χώρες.
Η παρούσα πρωτοβουλία της ΕΕΣΠΧ καθιερώνει νέα δεδομένα στην ΕΕ και δεν είναι αντίθετη με το Νέο Σχέδιο Νόμου που συζητείτε στην ολομέλεια του ΚΕΣΥ « περί Ιατρικών ειδικοτήτων».

Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν στη Σύσκεψη :

Ο Πρόεδρος Γ. Πάνος

Οι Αντιπρόεδροι Δ. Καρακάσης, Ν. Ζαχαριάδης και το Μέλος Α. Αγγελόπουλος.

Από Ολλανδικής πλευράς συμμετείχαν ο Πρόεδρος, S. Warringa, ο πρώην Πρόεδρος G. Dicker, το μέλος R. Bos και ο ειδικός Νομικός Σύμβουλος για θέματα ΕΕ M. Kraayeveld.

Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού της ΕΕΣΓΠΧ συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών στις 30 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 αποκλειστικά με θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Οικονομικός απολογισμός της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με έκθεση των δραστηριοτήτων του και έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.
  2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής.

Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής μπορούν να την δηλώσουν με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία της Εταιρείας μέχρι 25 Οκτωβρίου (ημερομηνία ταχυδρομείου).

Σημειώνεται ότι όπως το άρθρο 5 του καταστατικού ορίζει, δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα εκλογής ως μέλη του ΔΣ, έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφ’όσον έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο θητείας ως τακτικά και έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής της συνδρομής.

Συγχαρητήρια

Στους πρώτους Έλληνες συναδέλφους Κ.Κ. Αλ. Ραπίδη, Γρ. Βενέτη, Ιωαν. Τηλαβερίδη και Σωκ. Γαβριήλ που επέτυχαν στις εξετάσεις του European Board of Oromaxillofacial Surgery ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια.

Γ. Πάνος

16th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery. 14-20 May 2003, Athens

Κυκλοφόρησε το second announcement και call for papers. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους on line. Τελευταία ημέρα υποβολής περιλήψεων είναι η 31 Οκτωβρίου 2002.

Συμβούλια επιλογής και αξιολόγησης Διευθυντών Γναθοχειρουργών ΕΣΥ

Σϋμφωνα με νέα νομοθετική ρύθμιση αλλάζει η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης Δ/ντων ΕΣΥ για όλες τις ειδικότητες. Οι επιλεγόμενοι κριτές θα πρέπει να έχουν τον τίτλο του Δ/ντη με 5 χρόνια προϋπηρεσία σ’αυτόν. Επειδή οι ορισθείσες από το Υπουργείο Υγείας επιτροπές δεν συμπεριέλαβαν όλους τους Δ/ντες Γναθοχειρουργούς που πληρούν τα παραπάνω προσόντα και τοποθέτησε Δ/ντες άλλων ιατρικών ειδικοτήτων να κρίνουν Γναθοχειρουργούς. Η ΕΕΣΓΠΧ απευθύνει την παρακάτω επιστολή στον Υπουργό Υγείας και προβαίνει σε ενέργειες αλλαγής της υπουργικής απόφασης.Τα συμβούλια είναι πενταμελή με πρόεδρο τον πρόεδρο του ΠΕΣΥ στον οποίο ανήκει το νοσοκομείο και 4 Δ/ντες με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

Επιστολή:

Προς τον Αξιότιμο
Κο Κ. Στεφανή
Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας
Αριστοτέλους 17 , Αθήνα

Θέμα: Επιλογή Κριτών για την Ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής.

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής με λύπη του διαπίστωσε από την δημοσιευθείσα υπΥ αριθ ΔΥ 1δ/ΓΠ.88010 και ΔΥ 1δ/ΓΠ.53567 Υπουργική απόφαση σας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ.1225 τεύχος 2ο/22-9-02), ότι στα Συμβούλια επιλογής Διευθυντών ΕΣΥ και αξιολόγησης Διευθυντών ΕΣΥ για την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής δεν συμπεριλαμβάνονται Γναθοχειρουργοί, εκτός από ένα στο κάθε συμβούλιο, με αποτέλεσμα οι Γναθοχειρουργοί να κρίνονται από Ιατρούς άλλων Ειδικοτήτων.
Η Ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, (πτυχίο Οδοντιατρικής Π Ιατρικής – 4 χρόνια εκπαίδευσης) είναι αναγνωρισμένη από το Ελληνικό κράτος , έχει αναπτυχθεί με κλινικές στα περισσότερα περιφερειακά Νοσοκομεία της χώρας και στελεχώνεται με αξιόλογους Γναθοχειρουργούς του ΕΣΥ ή των Πανεπιστήμιων διεθνούς κύρους.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε τέτοιου είδους θέματα σας παρακαλούμε να αποκαταστήσετε την παραπάνω αδικία που πιθανόν εκ παραδρομής ή κακής πληροφόρησης δημιουργήθηκε, γιατί θεωρούμε ότι είναι υποτιμητικό και πρωτάκουστο οι Γναθοχειρουργοί να κρίνονται από άλλους Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (πτυχίο Οδοντιατρικής Π πτυχίο Ιατρικής) ενώ αυτό δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη ειδικότητα.

Με Εξαίρετη Τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΓΠΧ,

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γ. Πάνος Επικ. Καθηγητής I. Iατρού