Το μήνυμα του Προέδρου

Το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ και ο Πρόεδρος της που είχε αναλάβει τον συντονισμό και τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι, γιατί χωρίς τυμπανοκρουσίες και φανφάρες κατόρθωσαν να αναστείλλουν την προώθηση Σχεδίου Νόμου περί Ιατρικών ειδικοτήτων.

Στο σχέδιο αυτό του Νόμου όπως σας είναι γνωστό από προηγούμενη ενημέρωση σας (Απρίλιος 2002), η Γναθοχειρουργική μετατρεπόταν “ξαφνικά” σε Ιατρική ειδικότητα, χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψιν η κατοχύρωση των μονοπτυχιούχων και διπλοπτυχιούχων Γναθοχειρουργών και το υπάρχον νομικό πλαίσιο της ειδικότητας.

Με μεθοδικότητα, ψυχραιμία και τεκμηριωμένες εισηγήσεις μπορέσαμε να πείσουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αποδεχθεί όλες τις προτάσεις της ΕΕΣΓΠΧ όπως αυτές αναλυτικά εκφράσθηκαν από το Γράμμα του Προέδρου τον Ιανουάριο του 2002 και την απόφαση του ΔΣ του Μαρτίου 2002.

Στο νέο αυτό Σχέδιο Νόμου που προωθείται για ψήφιση, η Γναθοχειρουργική αναφέρεται πλέον στο άρθρο 1 ότι είναι Ιατρική και Οδοντιατρική ειδικότητα, ενώ παραμένει σε ισχύ και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ειδικότητας.

Αναλυτικά στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 αναφέρεται:

“10. Γναθοχειρουργική

Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευμένος γναθοχειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο καθώς και τις τυχούσες επεκτάσεις τους στην κεφαλή και τον τράχηλο.

Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη του πτυχίου Ιατρικής και Οδοντιατρικής και διαρκεί 4 χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
Α’ Περίοδος: – 6 μήνες Χειρουργική
Β’ Περίοδος: – 36 μήνες Χειρουργική Στόματος, Γνάθων και Προσώπου
– 6 μήνες σε αντικείμενο επιλογής του ειδικευομένου (Μικροχειρουργική, Έρευνα)

Οι Γναθοχειρουργοί μπορούν να είναι μέλη του οδοντιατρικού ή του ιατρικού συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση.

Διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις της παραγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α.217) και των Π.Δ.:

200/1988 "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής" (ΦΕΚ Α.87)
ΠΔ 390/1991 "Τρόπος και διαδικασία επιλογής Ειδικευομένων Γναθοχειρουργικής με εξετάσεις" (ΦΕΚ Α.140)
ΠΔ 331/1994 "Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων για ειδίκευση στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής" (ΦΕΚ Α.175)
ΠΔ 273/2001 (ΦΕΚ Α.195) "

Η ΕΕΣΓΠΧ τα τελευταία χρόνια αγνοώντας τις κασσάνδρες, αφού ενέταξε ύστερα από πολύχρονες αντιπαραθέσεις και με ελιγμούς το πτυχίο της Ιατρικής για την απόκτηση του τίτλου της Γναθοχειρουργικής, τώρα με τις νέες προτάσεις στο σχέδιο νόμου, ολοκληρώνει κατά ένα μεγάλο μέρος την πλήρη εναρμόνιση της ειδικότητας με αυτές των χωρών της ΕΕ και δείχνει πως μελλοντικά πρέπει να πορευτούμε!

Γιώργος Πάνος

Απόφαση ΔΣ 25/7/2002

Το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ στη συνεδρίαση του της 25/7/2002 αφού έλαβε υπ’όψιν το νέο σχέδιο νόμου περί ιατρικών ειδικοτήτων όπως αυτό αναφέρεται παραπάνω στο Γράμμα του Προέδρου και την από 21/3/2002 απόφαση του για 5 χρόνια ειδίκευσης, προτείνει ομόφωνα στο ΚΕΣΥ την επαναδιατύπωση της παραγράφου 10 τού άρθρου 3 ως εξής:

“10. Γναθοχειρουργική

Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευμένος γναθοχειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο καθώς και τις τυχούσες επεκτάσεις τους στην κεφαλή και τον τράχηλο.

Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη του πτυχίου Ιατρικής ή Οδοντιατρικής και την συμπλήρωση του τελευταίου εξαμήνου φοίτησης στη σχολή τού δεύτερου πτυχίου. Διαρκεί 5 χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
Α’ Περίοδος: – 6 μήνες Χειρουργική
Β’ Περίοδος: – 48 μήνες Χειρουργική Στόματος, Γνάθων και Προσώπου
– 6 μήνες σε αντικείμενο επιλογής του ειδικευομένου (Μικροχειρουργική, Έρευνα)

Οι Γναθοχειρουργοί μπορούν να είναι μέλη του οδοντιατρικού ή του ιατρικού συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση.

Διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτής της παραγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α.217) και των Π.Δ.:

200/1988 "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής" (ΦΕΚ Α.87)
ΠΔ 390/1991 "Τρόπος και διαδικασία επιλογής Ειδικευομένων Γναθοχειρουργικής με εξετάσεις" (ΦΕΚ Α.140)
ΠΔ 331/1994 "Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων για ειδίκευση στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής" (ΦΕΚ Α.175)
ΠΔ 273/2001 (ΦΕΚ Α.195) "