Ανακοίνωση

1. Σχετικά με δημοσιεύματα του “Έθνους” και των “Νέων” που αφορούν το σχέδιο νόμου περί Ιατρικών ειδικοτήτων σας ενημερώνουμε ότι στην αρχική μορφή του σχεδίου αυτού συμπεριλαμβάνεται και η Γναθοχειρουργική αποκλειστικά ως Ιατρική ειδικότητα. Το σχέδιο αυτό το επεξεργάστηκε πριν 1 χρόνο η Επιτροπή Εκπαίδευσης-Μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΥ, χωρίς να ερωτηθεί η επιτροπή Γναθοχειρουργικής του ΚΕΣΥ και πριν ακόμη τη δημοσίευση του ΠΔ 273/01.

Τον Ιανουάριο του 2002 όταν έγινε τυχαία γνωστό το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου, τόσο η επιτροπή Γναθοχειρουργικής του ΚΕΣΥ όσο και η Οδοντιατρική Ομοσπονδία προέβησαν σε διάφορες παραστάσεις προς θεσμοθετημένα όργανα σε ότι αφορά την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής. Η ΕΕΣΓΠΧ εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της να συζητήσει το θέμα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και διάφορους άλλους παράγοντες. Από τις συζητήσεις προέκυψε ότι θα ξανασυζητηθεί το θέμα της Γναθοχειρουργικής ώστε να αναγραφεί ως Ιατρική και Οδοντιατρική ειδικότητα, σύμφωνα με τις θέσεις του ΔΣ. Σας κοινοποιούμε την επιστολή της Ε.Ο.Ο. προς τον Υπουργό Υγείας και την τελευταία επιστολή της ΕΕΣΓΠΧ.

2. Σε ότι αφορά επιστολή της Επαγγελματικής Ένωσης Στοματογναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος προς τα μέλη μας σχετικά με θέσεις της UEMS για την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής σας γνωρίζουμε ότι αυτές είναι γνωστές στην ΕΕΣΓΠΧ που μετέχει επίσημα με εκπρόσωπο της τον Καθηγητή Καρακάση στις συνεδριάσεις της, αλλά δεν είναι δεσμευτικές για τις χώρες μέλη της. Η ΕΕΣΓΠΧ στον κατάλληλο χρόνο ενημερώνει τα μέλη της για ότι συμβαίνει γύρω από την ειδικότητα. Η προσπάθεια της Επαγγελματικής Ένωσης Στοματογναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος να εμπλέκεται σε θέματα της Επιστημονικής Εταιρείας δημιουργεί σύγχυση και αποπροσανατολισμό.

ΓΠ

Επιστολή ΕΕΣΓΠΧ προς τον Υπουργό Υγείας

Προς τον Αξιότιμο

κ. Α. Παπαδόπουλο

Υπουργό Υγείας & Πρόνειας
Αθήνα 29/3/2002
Αρ. Πρωτ. 10

Θέμα: Η ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής έχει ως τακτικά μέλη τους Έλληνες Γναθοχειρουργούς που έχουν την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής του Ελληνικού Κράτους. Η Εταιρεία εκπροσωπείται από μόνιμους αντιπροσώπους στην Παγκόσμια Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής (IAOMS), στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής (EACMFS) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS). Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 30270/18-11-01 επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς εσάς με θέμα την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής και το σχέδιο νόμου “εκπαίδευση Ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας “, για να σας ενημερώσουμε εκ μέρους της Εταιρείας, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

Η Γναθοχειρουργική νομοθετήθηκε ως Οδοντιατρική ειδικότητα με το Νόμο 1579/85. Το ότι η ειδικότητα είναι Οδοντιατρική ουδείς μπορεί να το αμφισβητήσει επειδή:

α) Η Γναθοχειρουργική αναπτύχθηκε και διδάσκεται στις Οδοντιατρικές Σχολές, ενώ δεν διδάσκεται στις Ιατρικές Σχολές. Αυτό προέκυψε ιστορικά, καθώς τα κατάγματα των γνάθων αντιμετωπίζονταν από εξειδικευμένους οδοντιάτρους, με γνώσεις συγκλεισιολογίας, ενώ και μέχρι σήμερα η θεραπεία των οδοντογενών όγκων, καθώς και των σχετικών δυσπλασιών και λοιμώξεων αναφέρονται κατ’ αποκλειστικότητα στα προγράμματα εκπαίδευσης των Οδοντιάτρων, σε έκταση (6) εξαμήνων.

β) Το νομοθετικό πλαίσιο της ειδικότητας διαμορφώθηκε με προσπάθειες Οδοντιατρικών φορέων (του ΟΣΑ, της ΕΟΟ, των Οδοντιατρικών Σχολών της χώρας και των αντίστοιχων Οδοντιατρικών επιστημονικών εταιρειών). Οι προσπάθειες αυτές ξεκίνησαν από το 1960 (αρθρ. 6 του Ν.Δ. 4111/60) και έφθασαν σε πανθομολογουμένως ικανοποιητικό επίπεδο με τη δημοσίευση των παρακάτω Προεδρικών Διαταγμάτων, που βασίζονται στη Νομοθετική εξουσιοδότηση του Ν. 1579/85:

(1) ΠΔ 200/1988: Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής

(2) ΠΔ 390/1991: Τρόπος και διαδικασία επιλογής Ειδικευομένων Γναθοχειρουργικής με εξετάσεις

(3) ΠΔ 331/1994: Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων για ειδίκευση στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής

(4) ΠΔ 273/2001: Τροποποίηση των ανωτέρω με προσθήκη ως υποχρεωτικού προσόντος και του πτυχίου Ιατρικής

Το νομικό αυτό πλαίσιο έγινε αποδεκτό από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και από όλους τους Γναθοχειρουργικής και τους ειδικευόμενους της Γναθοχειρουργικής και ποτέ δεν δημιούργησε προβλήματα συνεργασίας με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες. Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύχθηκαν θεσμοθετημένες από το Ελληνικό Κράτος Γναθοχειρουργικές Κλινικές στα Νοσοκομεία “Γ. Παπανικολάου” Θεσσαλονίκης, ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. Κρήτης, Γ.Π.Ν. Αθηνών “Ευαγγελισμός”, Κ.Α.Τ. Κηφισιάς, Γενικό Κρατικό Αθηνών, Ιπποκράτειο Αθηνών, Γ.Π.Ν. Ιωαννίνων, Λάρισας, Κιλκίς, Θεαγένειο Θεσσαλονίκης, σε όλα τα Νοσοκομεία Ενόπλων Δυνάμεων, κ.α. όπου διενεργειται όλο το φάσμα της ειδικότητας.

Η Γναθοχειρουργική είναι θεσμοθετημένη στη χώρα μας ως προς το φάσμα της ειδικότητας, την εκπαίδευση και τις προϋποθέσεις απόκτησης του τίτλου σύμφωνα με αυτά που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κράνιο-Γνάθο-Προσωπικής Χειρουργικής (πτυχίο Οδοντιατρικής, πτυχίο Ιατρικής, ένας (1) χρόνος Γενικής Χειρουργικής και τρία (3) χρόνια Γναθοχειρουργικής.

Η πρόταση του ΙΣΑ για τη δημιουργία μονοπτυχιακής Ιατρικής ειδικότητας Γναθοχειρουργικής δεν είναι δυνατή, γιατί θα είναι μια ειδικότητα κατώτερη της υπάρχουσας θεσμοθετημένης Γναθοχειρουργικής που απαιτεί την απόκτηση δύο πτυχίων, ενώ είναι γνωστή και η θέση της Ε.Ε. για κατάργηση των μονοπτυχιακών ειδικοτήτων της Γναθοχειρουργικής (οδηγίες Συμβουλίου 594/85 άρθρο 6)

Κύριε Υπουργέ, το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ θεωρεί ότι η ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής είναι μια ξεχωριστή ειδικότητα που μπορούν να την αποκτήσουν τόσο Ιατροί όσο και Οδοντίατροι, εφ’όσον σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης της. Εάν όμως κρίνεται ότι για λόγους ισονομίας θα πρέπει να καταχωρηθεί σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο περί Ιατρικών ειδικοτήτων, τότε εκεί θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η Γναθοχειρουργική είναι Ιατρική και Οδοντιατρική ειδικότητα, απονέμεται σε διπλοπτυχιούχους με πτυχία Ιατρικής-Οδοντιατρικής, ορίζεται με το Νόμο 1579/85, διέπεται από τα προεδρικά διατάγματα τα οποία εκδόθηκαν με τη νομοθετική αυτή εξουσιοδότηση και οι Γναθοχειρουργοί να μπορούν να είναι μέλη του Οδοντιατρικού ή του Ιατρικού συλλόγου της περιοχής της επαγγελματικής τους εγκατάστασης, ενώ προτείνεται και η αύξηση της εκπαίδευσης στη Γναθοχειρουργική κατά ένα χρόνο (δηλαδή σύνολο 5 έτη).

Με την παραπάνω ρύθμιση δεν διαταράσσεται η λειτουργία των Γναθοχειρουργικών Τμημάτων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, των Πανεπιστημιακών και των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν διακόπτεται η εκπαίδευση των ειδικευομένων. Δεν δημιουργείται θέμα ανασφάλειας σε όσους έχουν την ειδικότητα του Ελληνικού Κράτους. Αποφεύγονται οι αντιδράσεις της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, ενώ λύνεται το πρόβλημα της αμοιβαίας αναγνώρισης με τις χώρες της Ε.Ε., επειδή όσοι έχουν την άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος και την ειδικότητα, θα αναγνωρίζονται αυτόματα στις χώρες που έχουν την ειδικότητα ως Ιατρική, ενώ το ίδιο θα συμβαίνει και για όσους έχουν την άδεια ασκήσεως του Οδοντιατρικού επαγγέλματος και την ειδικότητα, στις χώρες που έχουν την ειδικότητα ως Οδοντιατρική.

Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλούσαμε κατά την επεξεργασία οποιουδήποτε σχεδίου νόμου περί Ιατρικών ειδικοτήτων που αφορά και την Γναθοχειρουργική να ζητείται η γνώμη της θεσμοθετημένης Γναθοχειρουργικής επιτροπής του ΚΕΣΥ, της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, κάτι το οποίο δεν έγινε στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.

Με εξαίρετη τιμή,

Για το Δ.Σ. της ΕΕΣΓΠΧ,

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γ. Πάνος Επικ. Καθηγητής I. Iατρού

Επιστολή Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας προς τον Υπουργό Υγείας

Αθήνα 5/3/2002

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με δυσάρεστη έκπληξη πληροφορηθήκαμε μόλις σήμερα, σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο “Εκπαίδευση Ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας”, που φέρει ως ημερομηνία την 7.7.2001.

Θα κρίναμε λογικό το γεγονός ότι, αν και κυκλοφορεί ήδη επτά μήνες, ουδέποτε κοινοποιήθηκε σε εμάς, προκειμένου να λάβουμε θέση και να συνδράμουμε στο έργο σας με παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις, αφού, μόνοι αρμόδιοι προς τούτο φορείς είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι λοιποί Ιατρικοί Σύλλογοι.

Πλην όμως, όπως δυστυχώς διαπιστώσαμε, το σχέδιο αυτό όχι απλά μας αφορά, αλλά παραβιάζει κατάφωρα τα κεκτημένα δικαιώματα μας και θίγει την οδοντιατρική επιστήμη, την οποία αποδυναμώνει και απογυμνώνει, αφού στο άρθρο 1 αυτού η Γναθοχειρουργική – -η μία εκ των δύο Οδοντιατρικών Ειδικοτήτων – ορίζεται πλέον ως Ιατρική Ειδικότητα.

Κύριε Υπουργέ,

Η Γναθοχειρουργική δεν υπήρξε ποτέ Ιατρική Ειδικότητα.

Με το άρθρο 1 παρ. 6 του νόμου 1579/85 “Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την ανάπτυξη του ΕΣΥ” (ΦΕΚ Α’ 217/85) καθορίστηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας ως ειδικότητες της οδοντιατρικής επιστήμης η Γναθοχειρουργική και η Ορθοδοντική.

Στο νόμο αυτό ορίσθηκε ότι, το γνωστικό αντικείμενο, οι προϋποθέσεις μετεκπαίδευσης, ο τρόπος και η διαδικασία απόκτησης της ειδικότητας, ο αριθμός των ιατρικών πράξεων καθώς και οι μεταβατικές διατάξεις για τους ήδη απασχολούμενους με το αντικείμενο θα ρυθμιστούν με Προεδρικά Διατάγματα.

Πράγματι, σε συμμόρφωση με την ανωτέρω διάταξη, τρία χρόνια αργότερα, με το με αριθ. 200/88 Προεδρικό Διάταγμα θεσπίστηκε η Γναθοχειρουργική ως Οδοντιατρική ειδικότητα και καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του τίτλου, ενώ στη συνέχεια, με το ΠΔ 390/91 ορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής ειδικευομένων Γναθοχειρουργικής (με εξετάσεις).

Με το ΠΔ 221/94 αναγνωρίστηκαν οι νοσοκομειακές μονάδες για ειδίκευση στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής.

Τέλος, με το ΠΔ 273/01, προστέθηκε ως απαραίτητο τυπικό προσόν για την απόκτηση της ειδικότητας – πέραν της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντιάτρου, της τετραετούς εκπαίδευσης και της επιτυχούς εξέτασης – το πτυχίο της Ιατρικής.

Να σας θυμίσουμε κύριε Υπουργέ ότι το τελευταίο αυτό Προεδρικό Διάταγμα εκδόθηκε επί Υπουργίας σας και φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού κ. Δ. Θάνου, στον οποίο αναθέσατε την εν λόγω αρμοδιότητα, σύμφωνα με την με αριθ. 2850/18.4.00 Κοινή Απόφαση.

Να σας θυμίσουμε επίσης, ότι ο θεσμικός μας ρόλος ως Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου 1026/80, είναι η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των δωδεκάμισι περίπου χιλιάδων οδοντιάτρων της χώρας -γενικών και ειδικών- η προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και “η συνδρομή στις Δημόσιες Αρχές επί παντός ζητήματος ενδιαφέροντος την δημόσια υγεία και το οδοντιατρικό επάγγελμα”. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο νόμο, οι Δημόσιες Αρχές οφείλουν να συμπαρίστανται σε εμάς “παρέχοντας πάσα δυνατή ενίσχυση, ως και πάσα πληροφορία αναγκαία δια την εκπλήρωση των σκοπών μας”.

Ειλικρινά λυπούμεθα και αγανακτούμε που για άλλη μια φορά κατάφωρα και απροκάλυπτα αγνοούμαστε ώστε, δεν θα ήταν υπερβολή, εύλογα να θεωρήσουμε ως ενδεχόμενο στο μέλλον η Οδοντιατρική, ερήμην μας, να θεσπιστεί ως η 39η Ιατρική Ειδικότητα.

Ελπίζουμε πως δεν είναι ήδη αργά και εικάζουμε πως και η δική σας βούληση για την επίλυση του θέματος είναι να έχουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πλέον αρμόδιας για το θέμα Επιτροπής Γναθοχειρουργικής του ΚΕΣΥ.

Με εξαίρετη τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Χρίστος Καραπάνος Πάνος Αλεξίου

Απάντηση της ΕΕΣΓΠΧ στην επιστολή της Επαγγελματικής Ένωσης Στοματογναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος

Αθήνα 27/3/2002
Αρ. Πρωτ. 11

Προς το ΔΣ της Επαγγελματικής Ένωσης Στοματογναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ στη συνεδρίαση του της 21/3/02, αν και δεν είχε το καταστατικό της εταιρείας σας και τον κατάλογο των μελών, τα οποία ζητήσαμε προφορικά και γραπτά, εν τούτοις σας ενημερώνει για τις θέσεις του σε ότι αφορά τη Γναθοχειρουργική ειδικότητα και σας επισυνάπτει σχετική απόφαση.

Η ΕΕΣΓΠΧ σας γνωρίζει ότι είναι το υπεύθυνο επιστημονικό όργανο αναγνωρισμένο από την IAOMS, EACMFS, UEMS και ΚΕΣΥ για τον σχεδιασμό και την πορεία της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής.

Το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ με λύπη εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για τις ενέργειες σας που δυναμιτίζουν την ειδικότητα (επιστολή στην UEMS, επιτροπή εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης, στοιχεία στον ΙΣΑ,, επαφές του Προέδρου σας με μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΣΥ, προσπάθειες μέσω Ιατρικής για την δημιουργία Ιατρικής ειδικότητας), ενώ δεν έχετε επιλύσει κανένα από τα προβλήματα για τα οποία έχετε συσταθεί.

Τα εκλεκτά μέλη του ΔΣ ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους και ας αποφασίσουν για την μελλοντική πορεία της ένωσης τους. Η ΕΕΣΓΠΧ στις αρχαιρεσίες του 2002 είναι ανοικτή σε όλους που θέλουν να ασχοληθούν με τη διοίκηση της.

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γ. Πάνος I. Iατρού