Ευχάριστα Νέα για την Ειδικότητα…

Η απόφαση για την έκδοση του νέου Προεδρικού Διατάγματος για την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής υπεγράφη από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας, και παίρνει τον δρόμο του. Ότι νεότερο υπάρχει θα σας ανακοινωθεί άμεσα.

Γιώργος Πάνος

Εξετάσεις του European Board της Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Οι εξετάσεις για το European Board of Oro-Maxillofacial Surgery (EBOMFS) που γίνονται κάθε δύο χρόνια σχεδόν ταυτόχρονα με το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας πραγματοποιήθηκαν πέρυσι για τρίτη φορά στο Εδιμβούργο.

Είχαν προηγηθεί οι εξετάσεις που έγιναν το 1996 στη Ζυρίχη και το 1998 στο Ελσίνκι. Συνολικά μέχρι σήμερα 151 υποψήφιοι από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης συμμετείχαν σ’ αυτές τις εξετάσεις και 133 συνάδελφοι τις περάτωσαν επιτυχώς. ΄Έτσι το δίπλωμα αυτό (Fellow of the EBOMFS), που αποτελεί την Ευρωπαϊκή αναγνώριση της ειδικότητας έχει απονεμηθεί σε Στοματο-Γναθοπροσωπικούς χειρουργούς στην Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Φιλανδία.

Δυστυχώς κανένας συνάδελφος από την Ελλάδα δεν προσήλθε στις παραπάνω εξετάσεις μέχρι σήμερα και έτσι κανένας από τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Έλληνες δεν έχει αποκτήσει τον παραπάνω τίτλο Ευρωπαϊκής αναγνώρισης της ειδικότητας.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι αριθμοί των υποψηφίων και των επιτυχόντων στις εξετάσεις καθώς και το ποσοστό επιτυχίας.

Υποψήφιοι Επιτυχόντες Ποσοστό Επιτυχίας
Ζυρίχη 1996 89 77 87%
Ελσίνκι 1998 27 23 85%
Eδιμβούργο 2000 35 33 94%

Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν διάφορες δοκιμασίες που χωρίζονται σε δύο τμήματα:

Α. Ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων (MCQ) και προφορική εξέταση
B. Εξέταση του Curiculum Vitae (CV), του ημερολογίου (logbook) και της γενικότερης εκπαίδευσης του υποψηφίου.

Οι ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων (MCQ) γίνονται υποχρεωτικά σε απλή Αγγλική γλώσσα, ενώ στην προφορική εξέταση ο υποψήφιος μπορεί να απαντήσει και στη μητρική του γλώσσα.

Οι επόμενες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μία ημέρα πριν από το συνέδριο που θα γίνει στο Munster της Γερμανίας δηλαδή την Κυριακή 1.9.2002. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν γναθοχειρουργοί με περισσότερα από τρία χρόνια πραγματικής άσκησης της ειδικότητας μετά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας γναθοχειρουργού. Στις 31.1.2002 λήγει η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών περιλαμβανομένου του Curriculum Vitae και του βιβλίου χειρουργικής δραστηριότητας (logbook), που αμφότερα πρέπει να είναι γραμμένα σε Αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν επίσης υλικό τεκμηρίωσης τριών κλινικών περιπτώσεων (slides, ακτινογραφίες, εκμαγεία, ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις).Για τις περιπτώσεις αυτές οι υποψήφιοι θα είναι προετοιμασμένοι να τις παρουσιάσουν σαν case-report με διάρκεια παρουσιάσεως 15 λεπτά για κάθε μία.

Οι υποψήφιοι επίσης υποχρεούνται να πληρώσουν εξέταστρα, που στην τελευταία περίοδο ήταν 400 Euro.

Aσφαλώς θα υπάρξει ανακοίνωση του EBOMFS που θα εκδοθεί όπως συνήθως προς το τέλος του έτους, αλλά κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι να αρχίσουν από τώρα την προετοιμασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον καθηγητή του Α.Π.Θ κ. Δημήτριο Καρακάση, councilor της Ε.Ε.ΣΓΠ.Χ. στην EACMFS, και στα τηλέφωνα 031-999651 ή 031-999671 ή στο Fax 031-999451.