Επιστολή προς τα μέλη της Εταιρείας

Αγαπητά μέλη,

Σχετικά με τα τρέχοντα θέματα της Εταιρείας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Η ολομέλεια του ΚΕΣΥ με την υπ’αρίθμ 12 απόφαση της 164ης ολομέλειας στις 2.11.2000 ,μετά από πρόταση της Επιτροπής Γναθοχειρουργικής του ΚΕΣΥ και της Εταιρείας μας, εισηγήθηκε την τροποποίηση του ΠΔ 200/88 με την ένταξη και του πτυχίου της Ιατρικής για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής, χωρίς αλλαγή του ονόματος. Το ΔΣ της εταιρείας μας έχει δεσμευθεί να επανέλθει για την αλλαγή του ονόματος αργότερα.

Το ΔΣ της Εταιρείας μας κατά την τελευταία συνεδρίαση του αποφάσισε ορισμένα από τα Πανελλήνια Συνέδρια της περιοδικά να οργανώνονται και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, εκεί όπου λειτουργούν Γναθοχειρουργικές Κλινικές. Στα πλαίσια αυτής της απόφασης η διοργάνωση από την Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου της θα πραγματοποιηθεί στη πόλη της Θεσσαλονίκης στο τέλος του Νοεμβρίου 2001. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ορίσθηκε από το ΔΣ ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δ. Καρακάσης.

Το 14ο Συνέδριο της Εταιρείας έληξε με ξεχωριστή επιτυχία. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα μέχρι στιγμής στοιχεία κατά τη διάρκεια του ανακοινώθηκαν 169 από τις 172 προγραμματισμένες εισηγήσεις και ανακοινώσεις και εκτέθηκαν 11 επιτοίχιες παρουσιάσεις. Πραγματοποιήθηκαν 8 Στρογγυλά Τραπέζια, 2 Πρακτικά, 1 Κλινικό και 1 Μετασυνεδριακό Σεμινάριο,1 Συνεδρία Αντιπαράθεσης και προβολή Video. Οι βασικές συνεδρίες ελευθέρων ανακοινώσεων αφορούσαν σε θέματα τραυματιολογίας, λοιμώξεων, οδοντικών εμφυτευμάτων, σιαλογόνων αδένων, χειρουργικής στόματος, σχιστιών, ορθογναθικής και επανορθωτικής χειρουργικής.

Ο αριθμός των συνέδρων υπολογίζεται σε 380 περίπου, από τους οποίους οι 90 ήταν ειδικευμένοι γναθοχειρουργοί, 200 οδοντίατροι και ιατροί άλλων ειδικοτήτων (ΩΡΛ, Πλαστικοί Χειρουργοί, Οφθαλμίατροι, Νευροχειρουργοί), 90 φοιτητές και 12 αλλοδαποί συνάδελφοι.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 30 χορηγοί με περίπτερα ή διαφημιστικές καταχωρήσεις στο πρόγραμμα που κυκλοφόρησε σε τεύχος 82 σελίδων περιλαμβάνοντας τις περιλήψεις των επιστημονικών εργασιών. Οι εισπράξεις υπολογίζονται σε 18.000.000 περίπου με έξοδα 12.000.000, έτσι ώστε να εκτιμάται ότι 6.000.000 θα εισρεύσουν στο ταμείο της Εταιρείας. Ακριβής αναλυτικός απολογισμός θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα ενημερωθείτε εγγράφως γιαυτόν.

Γενικά οι προσπάθειες της Ο.Ε. είχαν στόχο την ανάδειξη του έργου των Ελλήνων Γναθοχειρουργών , την ενημέρωση τους στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου και στην οικονομική στήριξη της Εταιρείας. Αναφορές για το συνέδριο υπήρξαν τόσο στον ημερήσιο έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο.

Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί και θα παραλάβετε το 2ο τεύχος του περιοδικού της Εταιρείας “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής”

Μην ξεχνάτε να επισκέπτεσθε τακτικά την διεύθυνση της Εταιρείας www.haomsjournal.org/haomsold για ενημέρωση και απαντήσεις σε θέματα που σας απασχολούν. Η ιστοσελίδα ανανεώνεται συνεχώς με καινούργια θέματα.

Εκ μέρους όλων των μελών του Δ.Σ. σας ευχόμαστε ολόθερμα καλές Γιορτές και ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2001.

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γ. Πάνος Επικ. Καθηγητής I. Iατρού