Ευχάριστα Νέα…

Η ολομέλεια του ΚΕΣΥ στην συνεδρίαση της Πέμπτης 2 Νοεμβρίου 2000 ψήφισε (αριθμός απόφασης 12 της 164 ολομέλειας) το προτεινόμενο σχέδιο της επιτροπής Γναθοχειρουργικής όπως αυτό αναφέρεται στο μήνυμα του Προέδρου του μηνός Οκτωβρίου.