Το μήνυμα του Προέδρου

Η εκκρεμότητα για την ειδικότητα δεν έχει τέλος και συνεχίζεται …

Το 1978 συγκροτήθηκαν οι πρώτες επιτροπές από το Υπουργείο Υγείας για την καθιέρωση και στη χώρα μας της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής.

Το 1986 με τον Νόμο 1579 περί ΕΣΥ καθορίζονται ως ειδικότητες της Οδοντιατρικής Επιστήμης, η Γναθοχειρουργική και η Ορθοδοντική.

Το 1988 με το ΠΔ 200 ορίζονται « Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής » και αρχίζουν να χορηγούνται οι πρώτοι τίτλοι της ειδικότητας σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις.

Το 1991 με το ΠΔ 390 καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία τοποθέτησης Οδοντιάτρων προς απόκτηση του τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής, ενώ το 1994 με το ΠΔ 331 γίνεται η αναγνώριση Νοσοκομειακών μονάδων για ειδίκευση Οδοντιάτρων στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής.

Εν τω μεταξύ αλλάζουν τα δεδομένα απόκτησης του τίτλου της ειδικότητας στην ΕΕ, το φάσμα μεγαλώνει και προστίθεται επί πλέον στις περισσότερες χώρες και η συμπληρωματική Ιατρική εκπαίδευση.

Ένας νέος αγώνας αρχίζει για την αποδοχή εκ μέρους διαφόρων φορέων της συμπληρωματικής Ιατρικής εκπαίδευσης και μετά από πολλές αντεγκλήσεις και προβλήματα, το 1997 αρχίζει να διαφαίνεται μια συμφωνία μεταξύ Υπουργείου, ΚΕΣΥ, Πανεπιστημίων, Επιστημονικών Εταιρειών και της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Έτσι φθάνουμε στην υπ’ αριθ 19 απόφαση της 132 ολομέλειας του ΚΕΣΥ στις 22-5-97 που με την υπ’ αριθ 9 απόφαση της 147 ολομέλειας του ΚΕΣΥ στις 11-3-99 πρότεινε στο Υπουργείο την έκδοση ΠΔ για την τροποποίηση του ΠΔ/200 με την αλλαγή του ονόματος της ειδικότητας σε Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική και την απόκτηση πριν την χορήγηση του τίτλου της ειδικότητος και του πτυχίου της Ιατρικής.

Όσοι ασχολούμαστε και μαχόμαστε χρόνια από διάφορα μετερίζια για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων χαρήκαμε όταν είδαμε σε σχέδιο τον περασμένο Αύγουστο το ΠΔ που υλοποιούσε την υπ’ αριθ 9 απόφαση της 147 ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

Δυστυχώς οι χαρές δεν κράτησαν πολύ. Το μήνυμα από την Νομική Υπηρεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας έλεγε ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ονομασίας με ΠΔ, γιατί αυτή καθιερώθηκε με νόμο και παρέπεμπε ξανά σε νέα γνωμοδότηση και απόφαση του ΚΕΣΥ.

Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα συνήλθε εκτάκτως την ίδια ημέρα 28-9-00 η Επιτροπή Γναθοχειρουργικής του ΚΕΣΥ και το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Η επιτροπή Γναθοχειρουργικής λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους πρότεινε την τροποποίηση του ΠΔ 200/88 που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της Οδοντιατρικής Ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής , σύμφωνα με τη υπ’ αριθ 9 απόφασης της 147 ολομέλειας του ΚΕΣΥ, με νέο ΠΔ και χωρίς να γίνει προς το παρών αλλαγή στο όνομα της Οδοντιατρικής Ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής . Με την παραπάνω πρόταση συμφώνησε ομόφωνα και το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, αναλογιζόμενο τις νέες περιπέτειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ειδικότητα ,τονίζοντας ότι η αλλαγή μόνο του ονόματος μπορεί να γίνει και αργότερα.

Το νέο προτεινόμενο σχέδιο προς την ολομέλεια του ΚΕΣΥ έχει ως εξής :

Άρθρο 1

Το Άρθρο 2 του Π.Δ/τος 200/88 αντικαθίσταται και έχει ως εξής :

«Απαιτούμενες προϋποθέσεις

 1. Για την απόκτηση της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής απαιτούνται :

  α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οδοντιάτρου

  β. Πτυχίο Ιατρικής

  γ. Τέσσερα (4) χρόνια ειδίκευσης και

  δ. Επιτυχία σε εξετάσεις στην αρμόδια για τούτο Εξεταστική Επιτροπή.

 2. Τα τέσσερα (4) χρόνια ειδίκευσης κατανέμονται ως εξής :

  α. Ένας (1) χρόνος Γενική Χειρουργική και

  β. Τρία (3) χρόνια Γναθοχειρουργική.

 3. οι ειδικευόμενοι Γναθοχειρουργοί, κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής τους στη Γενική Χειρουργική, δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη αρρώστων, αλλά συμμετέχουν σ’ όλες τις λοιπές δραστηριότητες της Χειρουργικής Κλινικής που ειδικεύονται, ώστε ν’ αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες.

 4. Η επιλογή των υποψηφίων για την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής γίνεται με εξετάσεις, σύμφωνα με το ΠΔ 390/91. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό επιλογής έχουν οι Οδοντίατροι που κατέχουν άδεια άσκησης Οδοντιατρικού επαγγέλματος και έχουν περατώσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης τους στην Ιατρική Σχολή.»

Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις

α. Οδοντίατροι που δεν έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας και που περιλαμβάνονται στη σειρά προτεραιότητας της Υπουργικής Απόφασης Α4/οικ.3821/18-7-90, μπορούν να ολοκληρώσουν την ειδίκευσή τους με τις προγενέστερες διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 200/88.

β. Οδοντίατροι που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της ειδίκευσης και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις εισαγωγής στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής σύμφωνα με τις διατάξεις το Π.Δ/τος 390/91, μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος, μπορούν να ολοκληρώσουν την ειδίκευσή τους με τις προγενέστερες διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 200/88.

γ. Οδοντίατροι που ήδη ειδικεύονται σε Νοσοκομεία του εξωτερικού στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής μπορούν να αποκτήσουν την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προγενέστερες διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 200/88 και μετά από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ.

Να πιστέψουμε ότι τα Νομικά κολλήματα τέλειωσαν;

Το άμεσο μέλλον θα το δείξει.

Γεώργιος Πάνος

Παγκόσμιο Συνέδριο IAOMS, Durban, Νότια Αφρική, 19-24 Μαϊου 2001.

To 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο της IAOMS διοργανώνεται στο Durban της Νότιας Αφρικής από 19 – 24 Μαϊου 2001, σε συνεργασία με την Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Νότιας Αφρικής. Επισκεφθείτε τις ηλεκτρονικές σελίδες του συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες και για online εγγραφές.

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2000. Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνει online, σε αυτή τη σελίδα .

Εγγραφή στην IAOMS ως fellow.

Όσοι εγγραφούν στην IAOMS ως fellows πριν το Δεκέμβριο του 2000, συμμετέχουν στην κλήρωση για τα εξής βιβλία:

 1. Maxillofacial Surgery Vol. I and II, Booth,Schendel & Hausamen

 2. Maxillofacial Trauma, Rowe & Williams

Online εγγραφή σε αυτή τη σελίδα