Το μήνυμα του προέδρου

Η παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης είναι πια γεγονός. Το διαδίκτυο με τις ιστοσελίδες του προσφέρει την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με διάφορους φορείς και τη συλλογή πληροφοριών σε απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εποχής και για να διευκολύνει το έργο των Ελλήνων Γναθοχειρουργών, των συναδέλφων ιατρών, οδοντιάτρων, αλλά ακόμη και τους ίδιους τους ασθενείς, δημιούργησε την δική της ιστοσελίδα στα ελληνικά και αγγλικά.

Σκοπός της δημιουργίας αυτής είναι να προβάλλει την Ελληνική Γναθοπροσωπική Χειρουργική και το έργο των Ελλήνων Γναθοχειρουργών.

Ο χρήστης του διαδικτύου μπορεί να έχει πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας, τις προϋποθέσεις λήψεως αυτής, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των Ελλήνων Γναθοχειρουργών, τα Νοσοκομεία, το επιστημονικό περιοδικό της Εταιρείας και τα άρθρα που δημοσιεύει, ενώ με τα Links ανοίγουμε νέους ορίζοντες στα παγκόσμια επιστημονικά δρώμενα.

Επισκεφθείτε το Web site: www.haomsjournal.org/haomsold

Παρακαλείται ο κάθε συνάδελφος Γναθοχειρουργός μέλος της Εταιρείας που δεν επιθυμεί να φαίνεται το όνομα του και η διεύθυνση να επικοινωνήσει με την Γραμματεία της Εταιρείας ή με Email στην διεύθυνση των Webmasters που φαίνεται στην ιστοσελίδα (νόμος προσωπικών δεδομένων).

Γ. Πάνος

Εξελίξεις

Η μετονομασία της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής σε Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική στα πλαίσια τροποποίησης του Π.Δ. 200/19­5-88 φαίνεται πως δημιουργεί προβλήματα. Ενώ η υπ’ αριθμ. 9 απόφαση της 147 ολομέλειας του ΚΕΣΥ 13-3-99/17-3-99 καθιέρωνε την μετονομασία της ειδικότητας και την ένταξη της ιατρικής εκπαίδευσης, η αλλαγή της ονομασίας δεν μπορεί να γίνει με Π.Δ. επειδή καθιερώθηκε με νόμο στα πλαίσια δημιουργίας τον ΕΣΥ (Ν. 1579/23-12-85).

Η ένταξη της Ιατρικής εκπαίδευσης στην τροποποίηση του Π.Δ. 200/19-5-88 έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Υγείας. Το Δ.Σ. της Εταιρείας συνέρχεται για το παραπάνω θέμα και σύντομα θα έχετε ανακοινώσεις.