Το μήνυμα του Προέδρου

Από σήμερα το ενημερωτικό δελτίο Θα φιλοξενείται στο Επιστημονικό Περιοδικό της Εταιρείας. Επιτέλους η Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής έχει το δικό της βήμα και τα «Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» είναι ιδιοκτησία της, με όργανα που εκλέγονται από αυτήν.

Παλαιότερα γράφαμε ότι η Εταιρεία έχει μέλη της σχεδόν όλους τον ‘Έλληνες Γναθοχειρουργούς που ο τίτλος τους αναγνωρίζεται από το Ελληνικό κράτος και επομένως εκτός από τους επιστημονικούς στόχους κύριο έργο της είναι και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της. Σύμφωνα με το καταστατικά, άρθρο 2 παράγραφος β, σκοπός της Εταιρείας είναι και η προστασία των επαγγελ­ματικών, ηθικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της. Το νέο Δ.Σ. είναι ανοικτά σε κάθε συζήτηση και προβολή τέτοιων θεμάτων.

Είμαστε λίγοι και μόνο ενωμένοι μπορούμε να επιτύ­χουμε, οι ολιγομελείς ομοειδείς εταιρείες, δεν λύνουν προβλήματα, μόνο σύγχυση προκαλούν.

Γ. Πάνος

Νέα για την ειδικότητα

Εκκρεμεί το θέμα της ειδικότητας. Η υπ’ αριθμ. 9 από­φαση της 147 ολομέλειας του ΚΕΣΥ 13-3-99/17-3-99 που ενσωματώνει την Ιατρική εκπαίδευση για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας βρίσκεται στα συρτάρια. Οι ανακατατάξεις στο Υπουργείο Υγείας επηρέασαν και την επιτροπή Γναθοχειρουργικής του ΚΕΣΥ που δεν λειτουργεί. Το Δ.Σ. της Εταιρείας ζήτησε συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Στις 27 Μαίου 2000 στο Holiday Ιnn της Αθήνας διορ­γανώθηκε ημερίδα με Θέμα «Τα Κατάγματα του μέσου τριτημορίου του προσώπου» στα πλαίσια του «Βήματος των ειδι­κευομένων». Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο καθηγητής H.G.Bull και οργανωτής ο αναπληρωτής καθηγητής Ε. Βαϊρακτάρης.

Στην ημερίδα αυτή συμμετείχαν ειδικευόμενοι από τρία εκπαιδευτικά κέντρα, ενώ τα υπόλοιπα τρία εκπαιδευτικά κέντρα θα κληθούν να συμμετάσχουν στην επόμενη διοργάνωση.

Στις 14-10-2000 διοργανώνεται στα Ιωάννινα σε συνεργασία με την Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική του εκεί Νοσοκομείου (Διευθυντής Θ. Ράπης) και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων ημερίδα με θέματα που αφο­ρούν τους συναδέλφους Ιατρούς και Οδοντιάτρους. Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να έλθουν σε επαφή με τον υπεύθυνο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Ε. Βαϊρακτάρη στο τηλ. 6430056 και 6443035.

Νέα μέλη της εταιρείας

Καλωσορίζουμε τα νέα μας τακτικά μέλη: Ν. Κατσικέρη, Κ. Νικολόπουλο, Ι. Συμεώνογλου, Ι. Τηλαβερίδη, Ι. Μιχαηλίδη, Στ. Δαλαμπίρα, Δ. Μαγγούδη, Α. Παρρήση, Κ. Φωκά, Μ. Αλεξοπούλου, Γ. Παντέλα, Εμμ. Βασαλάκη, Αλί Ριάντ. O αριθμός των τακτικών μελών της εταιρείας έφθασε στα 126.

Διεθνείς εκπροσωπήσεις

Ο καθηγητής Α. Αγγελόπουλος παραμένει Councillor στην International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons ενώ εκπρόσωπος της Εταιρείας στην UEMS και στην European Association for Cranio – Maxillofacial Surgery είναι ο καθηγητής Δ. Καρακάσης. Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Γ. Πάνος δύναται να συμμετέχει ως εκ της θέσεως του στους παραπάνω οργανισμούς.

Μάιος 2003 Αθήνα

Το Διεθνές Συνέδριο της International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons διοργανώνεται στην Αθήνα με τη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Πρόεδρος του Συνεδρίου είναι ο Καθ. Α. Αγγελόπουλος. Σύντομα πολλά μέλη της εταιρείας θα κληθούν να πλαισιώσουν τις διάφορες επιτροπές.

Η ΕΕΣΓΠΧ στο διαδίκτυο

Από σήμερα έχετε τη δυνατότητα να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας στο Διαδίκτυο για πληροφορίες και άλλα θέματα που αφορούν την ειδικότητα μας και τα μέλη μας. Η διεύθυνση είναι: www.haomsjournal.org/haomsold