Το Σάββατο 23-10-2021 το Συμβούλιο της UEMS (UEMS Council) ενέκρινε κατά πλειοψηφία το τελικό κείμενο των Προϋποθέσεων Ευρωπαϊκής Κατάρτισης στην Ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (European Training Requirements in Oral and Maxillofacial Surgery), αλλά και τη δημιουργία ενός νέου Multi-Disciplinary Committee για την Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου.

Πρόκειται σημαντικές επιτυχίες οι οποίες είναι αποτέλεσμα πολύμηνων προσπαθειών από το Oro-Maxillo-Facial Section της UEMS, και ιδιαίτερα του Προέδρου του Section Mr Patrick Magennis και του Γραμματέα του Section Dr Hans-Peter Ulrich.

Επισυνάπτεται το τελικό κείμενο του ETR και η επιστολή του Προέδρου της EACMFS Prof. Hulio Acero.