Σύνδεσμοι

Ελληνικές Εταιρείες και Φορείς

Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία

Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος

Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Στόματος

Ορθοδοντική Εταιρεία Ελλάδος

Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης

Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία

Διεθνείς Εταιρείες και Φορείς

American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (United States of America)

British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (United Kingdom)

Österreichische Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (Austria)

Société Française de Stomatologie, Chirurgie Maxillo-Faciale & Chirurgie Orale (France)

Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (Germany)

Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale (Italy)

Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (Netherlands)

Norsk Forening For Maxillofacial Kirurgi (Norway)

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (Turkey)

European Association for Osseointegration

Academy of Osseointegration

American Academy of Implant Dentistry

Scandinavian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság (Hungary)

Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS)

European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery (EBOMFS)

European Association for Cranio Maxillofacial Surgery (EACMFS)

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS)

Schweizerischen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (Switzerland)

Suu- Ja Leukakirurgiyhdistys Ry (Finland)

Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (Brazil)

Association of Oral and Maxillofacial Surgeons of India

Society of Oral and Maxillofacial Surgeons in Bulgaria

Armenian Association of Maxillofacial and Oral Surgeons

Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello (Spain)

Australian and New Zealand Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

Canadian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery

Oral Oncology

Asian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

The Internation Journal of Oral and Maxillofacial Implants

Clinical Oral Implants Research

DentoMaxilloFacial Radiology

Journal of Oral and Maxillofacial Pathology

Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America

Implant Dentistry

Head & Neck

Oral and Maxillofacial Surgery

Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

Journal of Craniofacial Surgery

Plastic and Reconstructive Surgery

Otolaryngology-Head and Neck Surgery

Laryngoscope