Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

1984-1987

Πρόεδρος: Χ. Μάρτης
Α’ Αντιπρόεδρος: Α. Πατρικίου
Β’ Αντιπρόεδρος: Ε. Καραμπούτα
Γενικός Γραμματέας: Ι. Ιατρού
Ταμίας: Κ. Μάλλιος
Μέλη: Π. Αναστασιάδης, Ε. Βαϊρακτάρης, Ν. Παπαδογεωργάκης, Σ. Σωτηριάδου

1987-1990

Πρόεδρος: Χ. Μάρτης
Α΄Αντιπρόεδρος: Θ. Σεφεριάδου
Β΄Αντιπρόεδρος: Μ. Μποσινάκου
Γενικός Γραμματέας: Ε. Βαϊρακτάρης
Ειδικός Γραμματέας: Ν. Παπαδογεωργάκης
Ταμίας: Κ. Μάλλιος
Μέλη: Π. Αναστασιάδης, Ι. Ιατρού, Γ. Πάνος

1990-1993

Πρόεδρος: Χ. Μάρτης
Α΄Αντιπρόεδρος: Ε. Καραμπούτα
Β΄Αντιπρόεδρος: Ν. Ζαχαριάδης
Γενικός Γραμματέας: Ι. Ιατρού
Ταμίας: Κ. Μάλλιος
Μέλη: Π. Αναστασιάδης, Ε. Βαϊρακτάρης, Ν. Παπαδογεωργάκης, Σ. Σωτηριάδου

1993-1996

Πρόεδρος: Χ. Μάρτης
Α΄Αντιπρόεδρος: Ε. Καραμπούτα
Β΄Αντιπρόεδρος: Ι. Ιατρού
Γενικός Γραμματέας: Π. Μποχλόγυρος
Ειδικός Γραμματέας: Θ. Ράπης
Ταμίας: Ε. Βαϊρακτάρης
Μέλη: Α. Αγγελόπουλος, Δ. Καρακάσης, Δ. Παπαβασιλείου

1996-1999

Πρόεδρος: Α. Αγγελόπουλος
Α΄Αντιπρόεδρος: Γ. Πάνος
Β΄Αντιπρόεδρος: Ν. Σκουτέρης
Γενικός Γραμματέας: Π. Μποχλόγυρος*
Ειδικός Γραμματέας: Π. Χατζημανώλης
Ταμίας: Γ. Ράλλης
Μέλη: Ν. Ζαχαριάδης, Δ. Καρακάσης, Χ.Μάρτης

*Μετά την παραίτηση του Π. Μποχλόγυρου, καθήκοντα Γενικού Γραμματέα ανέλαβε ο Ι. Ιατρού, ο οποίος εισήλθε στο ΔΣ ως ο πρώτος επιλαχών. 

1999-2002

Πρόεδρος: Γ. Πάνος
Α΄Αντιπρόεδρος: Δ. Καρακάσης
Β΄Αντιπρόεδρος: Ν. Ζαχαριάδης
Γενικός Γραμματέας: Ι. Ιατρού
Ειδικός Γραμματέας: Ε. Βαϊρακτάρης*
Ταμίας: Γ. Ράλλης
Μέλη: Α. Αγγελόπουλος, Δ. Λαζαρίδης, Χ.Μάρτης

* Στις 5/11/2001 παραιτήθηκε ο Ε. Βαϊρακτάρης και τη θέση του κατέλαβε στο ΔΣ ο Χρ. Σκουτέρης ως ο πρώτος επιλαχών.

2002-2005

Πρόεδρος: Δ. Καρακάσης
Α’ Αντιπρόεδρος: Ν. Λαζαρίδης
Β’ Αντιπρόεδρος: Χρ. Σκουτέρης
Γενικός Γραμματέας: Γ. Ράλλης
Ειδικός Γραμματέας: Π. Χατζημανώλης
Ταμίας: Σ. Γαβριήλ
Μέλη: Ε. Βαϊρακτάρης, Ι. Ιατρού, Γ. Πάνος

2005-2008

Πρόεδρος: Ι. Ιατρού
Α΄Αντιπρόεδρος: Κ. Αλεξανδρίδης
Β΄Αντιπρόεδρος: Σ. Δαλαμπίρας
Γενικός Γραμματέας: Σ. Καρυαμπά
Ειδικός Γραμματέας: Ε. Καραμπούτα
Ταμίας: Κ. Χούπης
Μέλη: Λ. Ζουλούμης, Γ. Πάνος, Γ. Ράλλης

2008-2011

Πρόεδρος: Κ. Αλεξανδρίδης
Α΄Αντιπρόεδρος: Ι. Ιατρού
Β΄Αντιπρόεδρος: Θ. Ράπης
Γενικός Γραμματέας: Π. Κανάκης
Ειδικός Γραμματέας: Π. Χατζημανώλης
Ταμίας: Κ. Παπαδημητρίου
Γραμματέας Επαγγ. Θεμάτων: Γ. Βενέτης
Μέλη: Λ. Ζουλούμης, Γ. Ράλλης

2011-2014

Πρόεδρος: Γ. Ράλλης
Α΄Αντιπρόεδρος: Κ. Αλεξανδρίδης
Β΄Αντιπρόεδρος: Λ. Ζουλούμης
Γενικός Γραμματέας: Π. Κανάκης*
Ειδικός Γραμματέας: Γ. Βενέτης*
Ταμίας: Λ. Γκουτζάνης
Γραμματέας Επαγγ. Θεμάτων: Μ. Ηλιόπουλος
Μέλη: Ι. Ιατρού, Κ. Παπαδημητρίου

​* Μετά τον θάνατο του Π. Κανάκη, καθήκοντα Γενικού Γραμματέα ανέλαβε ο Γ. Βενέτης και καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα ο Α. Μυλωνάς, ο οποίος εισήλθε στο ΔΣ ως ο πρώτος επιλαχών.

2014-2017

Πρόεδρος: Ι. Ιατρού (ως 01/2017), Λ. Ζουλούμης (01-11/2017)
Α’ Αντιπρόεδρος: Λ. Ζουλούμης (ως 01/2017), Α. Μυλωνάς (01-11/2017)
Β’ Αντιπρόεδρος: Α. Μυλωνάς (ως 01/2017), Π. Χριστόπουλος (01-05/2017), Κ. Χούπης (06-11/2017)
Γενικός Γραμματέας: Λ. Γκουτζάνης (ως 01/2017), Δ. Παπαδάκης* (01/2017-05/2017), Κ. Παπαδημητρίου (06-11/2017)
Ταμίας: Κ. Μουρούζης* (ως 05/2017), Λ. Γκουτζάνης (06-11/2017)
Ειδικός Γραμματέας: Φ. Τζέρμπος
Γραμματέας Επαγγ. Θεμάτων: Δ. Παπαδάκης  (ως 01/2017), Λ. Γκουτζάνης (01-05/2017), Ε. Παραρά (06-11/2017)
Μέλη: Γ. Ράλλης* (ως 05/2017), Π. Χριστόπουλος* (ως 05/2017), Ι.Ιατρού (01-11/2017)​

* Οι κ.κ. Ράλλης, Χριστόπουλος, Μουρούζης και Παπαδάκης παραιτήθηκαν από το ΔΣ τον Μάιο του 2017. Αντικαταστάθηκαν από τα αναπληρωματικά μέλη, κ.κ. Χούπη, Παπαδημητρίου και Παραρά. Μία θέση στο ΔΣ παρέμεινε κενή.

2017-2020

Πρόεδρος: Γ. Ράλλης
Α’ Αντιπρόεδρος: Κ. Βαχτσεβάνος
Γενικός Γραμματέας: Ε. Παραρά
Ειδικός Γραμματέας: Ι. Παπαδιόχος
Ταμίας: Γ. Παπαναστασίου
Μέλη – Σύμβουλοι: Γ. Βενέτης, Λ. Ζουλούμης, Α. Μυλωνάς, Φ. Τζέρμπος

2021-2024

Πρόεδρος: Α. Μυλωνάς
Α’ Αντιπρόεδρος: Λ. Ζουλούμης
Β’ Αντιπρόεδρος: Λ. Γκουτζάνης
Γενικός Γραμματέας: Η. Χρονάς
Ειδικός Γραμματέας: Ε. Παραρά* (ως 10/2021), Αθ. Κυργίδης (ως 01/2024)
Γραμματέας Επαγγελματικών Θεμάτων: Ι. Παπαδιόχος
Ταμίας: Δ. Κανούτος (ως 04/2021), Γρηγόριος Βενέτης (ως 01/2024)

* Η κ. Παραρά παραιτήθηκε από το ΔΣ στις 5/10/2021 και η θέση παρέμεινε κενή καθώς δεν υπήρχε επιλαχών. Ο κ. Κυργίδης ανέλαβε καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα.