Ιστορία

Τον Μάρτιο του 1959 ιδρύεται στην Αθήνα το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος» (ΕΕΧΣ), μετά από πρόταση του καθηγητή Χειρουργικής Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Θ. Μαυρογορδάτου.

Το Δεκέμβριο του 1959 γίνεται η εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος εκλέγεται ο καθηγητής Θ. Μαυρογορδάτος, Αντιπρόεδροι οι καθηγητές Κ. Αδάμ και Ι. Αιλιανός, Γεν. Γραμματέας ο Α. Βέλλης, Ταμίας ο Γ. Δασκούλης, Ειδ. Γραμματέας ο Α. Γιαννουλόπουλος και Σύμβουλοι οι Κ. Θεοδωρόπουλος, Ι. Κωνσταντινίδης και Φ. Σακελλαρίου.

Το 1960 αρχίζει η επιστημονική δραστηριότητα του Σωματείου με τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδριών με τη συμμετοχή Ελλήνων και προσκεκλημένων ξένων συναδέλφων.

Το 1969 με την ευκαιρία των 10 χρόνων από την ίδρυση της ΕΕΧΣ πραγματοποιείται η 1η Γναθοχειρουργική Σύνοδος.

Τα έτη 1979, 1983 και 1986 πραγματοποιούνται η 2η, 3η και 4η Γναθοχειρουργική Σύνοδος αντίστοιχα.

Το 1985 με το άρθρο 6 του Νόμου 1579 (ΦΕΚ Α 217) συστήνονται οι οδοντιατρικές ειδικότητες της Γναθοχειρουργικής και της Ορθοδοντικής.

Το 1986 με απόφαση του Δ.Σ. γίνεται αλλαγή της επωνυμίας του Σωματείου σε «Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής» (ΕΕΣΓΠΧ), ενώ με την τροποποίηση του καταστατικού τακτικά μέλη αποτελούν μόνο όσοι έχουν τον επίσημο τίτλο της ειδικότητας.

Το ίδιο έτος η ΕΕΣΓΠΧ γίνεται μέλος της European Association for Craniomaxillofacial Surgery (EACMFS), ενώ είναι ήδη μέλος της International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS).

Το ίδιο έτος επίσης ξεκινά η έκδοση του επιστημονικού περιοδικού με τίτλο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική».

Το 1988 με το Π.Δ. 200 (ΦΕΚ Α 87) ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη λήψη του τίτλου ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής. Προβλέπεται νοσοκομειακή εκπαίδευση 4 ετών (1 έτος γενική χειρουργική, 3 έτη γναθοχειρουργική).

Το 1988 πραγματοποιείται στην Αθήνα, το 9ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής υπό την Προεδρία του τότε Προέδρου της ΕΕΣΓΠΧ καθηγητή Χρ. Μάρτη. Αποφασίζεται ότι το Συνέδριο της Εταιρείας θα πραγματοποιείται ανά έτος, αντικαθιστώντας τις Συνόδους.

Το 1989 διοργανώνεται το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Το 2000 ο τίτλος του περιοδικού αλλάζει σε «Αρχεία της Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» και τόσο ο τίτλος όσο και το λογότυπο του περιοδικού ανήκουν στην Εταιρεία. Το ίδιο έτος, με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου της ΕΕΣΓΠΧ Γ.  Πάνου, τίθεται σε λειτουργία η ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.haoms.org.

Το 2001, επί Προεδρίας Γ. Πάνου, ψηφίζεται το Π.Δ. 273 (ΦΕΚ Α 195) με το οποίο απαιτείται εκτός του πτυχίου της οδοντιατρικής και το πτυχίο ιατρικής για τη λήψη του τίτλου ειδικότητας, ενώ επιτρέπει την έναρξη της άσκησης από οδοντιάτρους που έχουν ολοκληρώσει το 12ο εξάμηνο σπουδών της ιατρικής.

Μεγάλη επιτυχία της Εταιρείας ήταν η διοργάνωση στην Αθήνα το Μάιο του 2003, του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ICOMS) της International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS), υπό την Προεδρία του καθηγητή Α. Αγγελόπουλου, με παγκόσμια συμμετοχή που έφθασε τον αριθμό των 1000 συναδέλφων.

Το 2003, επί Προεδρίας Δ. Καρακάση, ψηφίζεται ο Νόμος 3209 (ΦΕΚ Α 304) με τον οποίο η ειδικότητα μετονομάζεται σε Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, προσδιορίζεται ως οδοντιατρική και ιατρική ειδικότητα με 5ετή νοσοκομειακή εκπαίδευση.

Το 2005 γίνεται αλλαγή της επωνυμίας του Σωματείου σε «Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής», ακολουθώντας τη νέα ονομασία της ειδικότητας.

Το 2014, επί Προεδρίας Γ. Ράλλη, ψηφίζεται ο Νόμος 4272 (ΦΕΚ Α 145) με τον οποίο η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική προσδιορίζεται ως ιατρική ειδικότητα που απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήμης, η έναρξη της άσκησης στην ειδικότητα γίνεται μετά τη λήψη των δύο πτυχίων και σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες, και ο χρόνος εκπαίδευσης ανακατανέμεται (1 έτος γενική χειρουργική, 4 έτη στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική).

Κατόπιν αυτού η ειδικότητά μας πληρεί τις απαιτήσεις τις Οδηγίας 2005/36/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 10/07/2014 αναγνωρίζεται αυτόματα ως «Οδοντική, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική» (ιατρική ειδικότητα με βασική ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση).

Το 2022, επί Προεδρίας Α. Μυλωνά, ψηφίζεται ο Νόμος 4958 (ΦΕΚ Α 142) με τον οποίο η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική επαναπροσδιορίζεται ως ιατρική και οδοντιατρική ειδικότητα και παραμένει εναρμονισμένη με την οδηγία 2005/36/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας πλήρως τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Η Εταιρεία μας, που πλέον αριθμεί 63 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με πλούσιο παρελθόν και καταξιωμένα μέλη, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο, όχι μόνο για την Ελληνική, αλλά και για τη Διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Από το 1969 έως σήμερα, έχουν διοργανωθεί 30 Πανελλήνια Συνέδρια και 5 Θεματικά Συμπόσια. Επιπλέον η Εταιρεία διοργανώνει κάθε χρόνο επιστημονικές εκδηλώσεις όπως ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια, απευθυνόμενα σε ιατρούς και οδοντιάτρους της περιφέρειας, ενώ η διοργάνωση του «Βήματος των Ειδικευομένων» αποσπά ευμενή σχόλια δίνοντας την ευκαιρία στους νέους συναδέλφους να αναπτύξουν τις επιστημονικές τους γνώσεις σε θέματα της ειδικότητας.