Ιστορία

Η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1959 ως «Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος», μετά από πρόταση του καθηγητή Χειρουργικής Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Θ. Μαυρογορδάτου.

Το Δεκέμβριο 1959 γίνεται η εκλογή του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου Πρόεδρος είναι ο καθηγητής Θ. Μαυρογορδάτος, Αντιπρόεδροι οι καθηγητές Κ. Αδάμ και Ι. Αιλιανός, Γεν. Γραμματέας ο Α. Βέλλης, Ταμίας ο Γ. Δασκούλης, Ειδ. Γραμματέας ο Α. Γιαννουλόπουλος και Σύμβουλοι οι Κ. Θεοδωρόπουλος, Ι. Κωνσταντινίδης και Φ. Σακελλαρίου.

Το 1960 αρχίζει η επιστημονική δραστηριοποίηση της Εταιρείας με προγραμματισμένες από το Δ.Σ. επιστημονικές συνεδρίες και με τη συμμετοχή Ελλήνων και προσκεκλημένων ξένων συναδέλφων.

Το 1969 με την ευκαιρία των 10 χρόνων από την ίδρυση της Ε.Ε.Χ.Σ. πραγματοποιείται η 1η Γναθοχειρουργική Σύνοδος. Τα έτη 1979 , 1983 και 1986 πραγματοποιούνται η 2η, 3η και 4η Γναθοχειρουργική Σύνοδος αντίστοιχα.

Το 1986 με απόφαση του Δ.Σ. γίνεται αλλαγή του ονόματος της εταιρείας σε Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής σύμφωνα με τις σύγχρονες Ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις της Γναθοχειρουργικής ως ειδικότητας με ευρύτερο φάσμα. Την ίδια χρονιά η Ε.Ε.Σ.Γ.Χ. γίνεται μέλος της European Association for Craniomaxillofacial Surgery (EACMFS), ενώ είναι ήδη μέλος της International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS).

Το 1988 πραγματοποιείται στην Αθήνα υπό την Προεδρία του καθηγητή Χρ. Μάρτη το 8ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Τότε αποφασίζεται να γίνονται ανά έτος Συνέδρια της Εταιρείας, αντί για τις καθιερωμένες Συνόδους, αρχίζοντας από το 1989 οπότε πραγματοποιείται το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Τα Πανελλήνια αυτά Συνέδρια συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα.

Το 1988 θεσπίζεται επίσημα η ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής στην Ελλάδα και στην Εταιρεία γίνεται αλλαγή του καταστατικού, ώστε τακτικά μέλη της να αποτελούν μόνο όσοι έχουν τον επίσημο τίτλο της ειδικότητας.

Από το 1969 εώς σήμερα, έχουν διοργανωθεί 28 Πανελλήνια Συνέδρια της Εταιρείας και ο αριθμός των μελών της έχει φθάσει τα 300 άτομα, από τα οποία τα 195 είναι τακτικά.

Εκτός από τα Πανελλήνια Συνέδρια, η Ε.Ε.Σ.Γ.Χ. διοργανώνει διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις. Αυτές αφορούν επιμορφωτικά μαθήματα για τους συναδέλφους της επαρχίας, ενώ η διοργάνωση του «Βήματος των Ειδικευομένων» αποσπά ευμενή σχόλια δίνοντας την ευκαιρία στους νέους συναδέλφους να αναπτύξουν τις επιστημονικές τους γνώσεις σε θέματα της ειδικότητας.

Μεγάλη επιτυχία της Εταιρείας ήταν η διοργάνωση στην Αθήνα τον Μάιο του 2003 του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ICOMS) της International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS), υπό την Προεδρία του καθηγητή Α. Αγγελόπουλου και του τότε Προέδρου της ΕΕΣΓΠΧ Γ. Πάνου, με παγκόσμια συμμετοχή, που έφθασε τον αριθμό των 1000 συναδέλφων.

Από το 2005 η Εταιρεία αποκτά τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής», που εκφράζει πλέον το νέο όνομα της ειδικότητας, όπως ακριβώς θεσμοθετήθηκε με το νόμο 3209 του 2003.

Η Εταιρεία μας, που πλέον αριθμεί 55 χρόνια συνεχούς παρουσίας με πλούσιο παρελθόν και καταξιωμένα μέλη, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο όχι μόνο για την Ελληνική αλλά και για τη Διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Διατελέσαντες Πρόεδροι

1959 Θ. Μαυρογορδάτος
1959-1962 Θ. Μαυρογορδάτος
1962-1965 Θ. Μαυρογορδάτος
1965-1968 Θ. Μαυρογορδάτος
1968-1969 Θ. Μαυρογορδάτος
1969-1972 Θ. Μαυρογορδάτος
1972-1975 Ι. Κωνσταντινίδης
1975-1978 Ι. Κωνσταντινίδης
1978-1981 Α. Γιαννουλόπουλος
1981-1984 Α. Γιαννουλόπουλος
1984-1987 Χ. Μάρτης
1987-1990 Χ. Μάρτης
1990-1993 Χ. Μάρτης
1993-1996 Χ. Μάρτης
1996-1999 Α. Αγγελόπουλος
1999-2002 Γ. Πάνος
2002-2005 Δ. Καρακάσης
2005-2008 Ι. Ιατρού
2008-2011 Κ. Αλεξανδρίδης
2011-2014 Γ. Ράλλης
2014-2017 Ι. Ιατρού
2017-σήμερα Λ. Ζουλούμης