Ιστορία

Η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1959 ως «Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος» (ΕΕΧΣ), μετά από πρόταση του καθηγητή Χειρουργικής Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Θ. Μαυρογορδάτου.

Το Δεκέμβριο 1959 γίνεται η εκλογή του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου Πρόεδρος είναι ο καθηγητής Θ. Μαυρογορδάτος, Αντιπρόεδροι οι καθηγητές Κ. Αδάμ και Ι. Αιλιανός, Γεν. Γραμματέας ο Α. Βέλλης, Ταμίας ο Γ. Δασκούλης, Ειδ. Γραμματέας ο Α. Γιαννουλόπουλος και Σύμβουλοι οι Κ. Θεοδωρόπουλος, Ι. Κωνσταντινίδης και Φ. Σακελλαρίου.

Το 1960 αρχίζει η επιστημονική δραστηριοποίηση της Εταιρείας με προγραμματισμένες από το Δ.Σ. επιστημονικές συνεδρίες και με τη συμμετοχή Ελλήνων και προσκεκλημένων ξένων συναδέλφων.

Το 1969 με την ευκαιρία των 10 χρόνων από την ίδρυση της ΕΕΧΣ πραγματοποιείται η 1η Γναθοχειρουργική Σύνοδος. Τα έτη 1979 , 1983 και 1986 πραγματοποιούνται η 2η, 3η και 4η Γναθοχειρουργική Σύνοδος αντίστοιχα.

Το 1986 με απόφαση του Δ.Σ. γίνεται αλλαγή του ονόματος της εταιρείας σε Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ), σύμφωνα με τις σύγχρονες Ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις της Γναθοχειρουργικής, ως ειδικότητας με ευρύτερο φάσμα. Την ίδια χρονιά η ΕΕΣΓΠΧ γίνεται μέλος της European Association for Craniomaxillofacial Surgery (EACMFS), ενώ είναι ήδη μέλος της International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS).

Το 1988 πραγματοποιείται στην Αθήνα, το 9ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής υπό την Προεδρία του τότε Προέδρου της ΕΕΣΓΠΧ καθηγητή Χρ. Μάρτη. Τότε αποφασίζεται να γίνονται ανά έτος Συνέδρια της Εταιρείας, αντί για τις καθιερωμένες Συνόδους, αρχίζοντας από το 1989 οπότε πραγματοποιείται το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Τα Πανελλήνια αυτά Συνέδρια συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα.

Το 1988 θεσπίζεται επίσημα η οδοντιατρική ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής στην Ελλάδα και στην Εταιρεία γίνεται αλλαγή του καταστατικού, ώστε τακτικά μέλη της να αποτελούν μόνο όσοι έχουν τον επίσημο τίτλο της ειδικότητας (επί Προεδρίας Χ. Μάρτη).

Από το 1969 εως σήμερα, έχουν διοργανωθεί 29 Πανελλήνια Συνέδρια. Εκτός από τα Συνέδρια, η ΕΕΣΓΠΧ διοργανώνει διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, επιμορφωτικά μαθήματα για τους γιατρούς και τους οδοντιάτρους της περιφέρειας, ενώ η διοργάνωση του «Βήματος των Ειδικευομένων» αποσπά ευμενή σχόλια δίνοντας την ευκαιρία στους νέους συναδέλφους να αναπτύξουν τις επιστημονικές τους γνώσεις σε θέματα της ειδικότητας.

Το 1986 άρχισε η έκδοση επιστημονικού περιοδικού με τίτλο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική». Ο τίτλος του περιοδικού άλλαξε από το 2000 σε «Αρχεία της Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» και τόσο ο τίτλος όσο και το λογότυπο του περιοδικού ανήκουν στην Εταιρεία. Επίσης από το 2000 με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου της ΕΕΣΓΠΧ Γ.  Πάνου, άρχισε να λειτουργεί η ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.haoms.org. 

Μεγάλη επιτυχία της Εταιρείας ήταν η διοργάνωση στην Αθήνα το Μάϊο του 2003, του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ICOMS) της International Association of Oral an Maxillofacial Surgeons (IAOMS), υπό την Προεδρία του καθηγητή Α. Αγγελόπουλου, με παγκόσμια συμμετοχή που έφθασε τον αριθμό των 1000 συναδέλφων.

Με το ΠΔ 273/2001 (επί Προεδρίας Γ. Πάνου), για την απόκτηση της ειδικότητας απαιτείται εκτός του πτυχίου της οδοντιατρικής και το πτυχίο ιατρικής . Από το 2005 η Εταιρεία αποκτά τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής», που εκφράζει πλέον το νέο όνομα της ειδικότητας όπως ακριβώς θεσμοθετήθηκε με το ν. 3209/2003 (επί Προεδρίας Δ. Καρακάση),  που προσδιορίζει μεν την ειδικότητα ως οδοντιατρική και ιατρική, αλλά επειδή η ειδικότητα δεν αρχίζει μετά την απόκτηση και των δύο πτυχίων της βασικής εκπαίδευσης, δεν την εναρμονίζει με την οδηγία της Ε.Ε.. Με τον ν. 4272/2014 (επί Προεδρίας Γ. Ράλλη), καθορίζεται ότι η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική είναι ιατρική ειδικότητα που απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήμης και έτσι επιτυγχάνεται η εναρμόνισή μας σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. Τέλος, με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4138 Β/20.09. 2018 (επί Προεδρίας Γ. Ράλλη),  η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική επαναπροσδιορίζεται ως ιατρική και οδοντιατρική ειδικότητα και παραμένει εναρμονισμένη με την οδηγία της Ε.Ε.  

Η Εταιρεία μας, που πλέον αριθμεί 61 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με πλούσιο παρελθόν και καταξιωμένα μέλη, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο, όχι μόνο για την Ελληνική, αλλά και για τη Διεθνή επιστημονική κοινότητα.