επικοινωνια

Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 721 1845
Fax: +30 210 721 5082
Email: [email protected]

Ιατρική Εταιρεία Ελλάδος

Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής