Εκπαίδευση

Γνωστικό Αντικείμενο

Ο Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, στις γνάθους και στο πρόσωπο, καθώς και τις επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.

Χρόνος Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής αρχίζει μετά τη λήψη των δύο πτυχίων (της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής) ασχέτως από τη σειρά απόκτησής τους και διαρκεί πέντε (5) χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
Α ́περίοδος: δώδεκα (12) μήνες Γενική Χειρουργική
Β ́περίοδος: σαράντα οκτώ (48) μήνες Χειρουργική Στόματος, Γνάθων και Προσώπου

Υπηρεσία Υπαίθρου

Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί, ειδικευμένοι ή ειδικευόμενοι, απαλλάσσονται της υποχρέωσης για Υπηρεσία Υπαίθρου (“Αγροτικό Ιατρείο”).

Φάσμα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Χειρουργική Στόματος και Εμφυτευματολογία

Τραχηλοπροσωπικές Λοιμώξεις

Λοιμώξεις Ιγμορείων

Στόματο- Κράνιο- Γναθοπροσωπικό Τραύμα

Αποκατάσταση Συγγενών Ανωμαλιών

Αισθητική – Κοσμητική Χειρουργική Προσώπου

Ορθογναθική χειρουργική

Όγκοι Στοματικής Γναθοπροσωπικής Περιοχής και Σιελογόνων Αδένων

Διαχείριση Κρανιοπροσωπικού Πόνου και Παθήσεων ΚΓΔ

Επανορθωτική Χειρουργική

Μικροαγγειακή Χειρουργική

Συντηρητικές Επεμβατικές Τεχνικές

Νέες Τεχνολογίες.