Εκπαίδευση

Γνωστικό Αντικείμενο

Ο Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, στις γνάθους και στο πρόσωπο, καθώς και τις επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.

Χρόνος Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής αρχίζει μετά τη λήψη των δύο πτυχίων (της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής) ασχέτως από τη σειρά απόκτησής τους και διαρκεί πέντε (5) χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
Α ́περίοδος: δώδεκα (12) μήνες Γενική Χειρουργική
Β ́περίοδος: σαράντα οκτώ (48) μήνες Χειρουργική Στόματος, Γνάθων και Προσώπου

Υπηρεσία Υπαίθρου

Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί, ειδικευμένοι ή ειδικευόμενοι, απαλλάσσονται της υποχρέωσης για Υπηρεσία Υπαίθρου (“Αγροτικό Ιατρείο”).

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1ο έτος (Γενική Χειρουργική)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
Εισαγωγή στη Χειρουργική
Ιστορικό και φυσική εξέταση
Βασικές αρχές συρραφής και περιποίησης τραυμάτων
Βασικές αρχές αναισθησίας
Βασικές αρχές αιμόστασης
Υποστήριξη ζωτικών οργάνων
Οξεοβασική ισορροπία και ηλεκτρολυτικές διαταραχές
Περιεγχειρητική φροντίδα
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Συρραφή – περιποίηση τραυμάτων
Προμετεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα (φλεβοκέντηση, τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα, τοποθέτηση ουροκαθετήρα, τοποθέτηση κεντρικής γραμμής, τοποθέτηση θωρακικής παροχέτευσης, λήψη και ερμηνεία αερίων αίματος)
Αντιμετώπιση και παρακολούθηση τραυματία
Διαχείριση ασθενών με Τραχειοστομία
Υποδοχή και αρχική αντιμετώπιση πολυτραυματία
Συμμετοχή σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής

2ο έτος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
Μεθοδολογία Έρευνας – Ιατρική φωτογραφία
Ανατομία κεφαλής- τραχήλου
Βασικές αρχές χειρουργικής στόματος
Στοματολογία: δυνητικά κακοήθεις βλάβες, Ca στόματος, παθολογοανατομικά ευρήματα
Κύστεις γνάθων, όγκοι, ταξινόμηση
Αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία σε τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις
Κρανιοπροσωπικό Τραύμα
Προτεραιότητες κρανιοπροσωπικού τραύματος
Ακτινολογία Κεφαλής-Τραχήλου
Δεοντολογία-Ιατρικό Δίκαιο
Ποιότητα Ζωής στη Στοματική Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Αρχειοθέτηση, ιατρικός φάκελος
Παρουσιάσεις ανακοινώσεων, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Επεμβάσεις χειρουργικής στόματος: οδοντοφατνιακής χειρουργικής, χειρουργική περιοδοντίου
Χειρουργική κύστεων και οδοντογενών όγκων
Βασικές διαγνωστικές ενέργειες (FNA, Βιοψία κ.α.)
Αντιμετώπιση τραχηλοπροσωπικών λοιμώξεων
Ενδοστοματικό τραύμα
Προσθετική χειρουργική
Πρακτική εκπαίδευση σε στοματοτραχειακές διασωληνώσεις

3ο έτος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
Γναθοπροσωπικές δυσαναλογίες και ασυμμετρίες.
Διάγνωση – σχέδιο θεραπείας
Κράνιο-Γναθοπροσωπικό Τραύμα: Τομές προσπέλασης – χρήση υλικών οστεοσύνθεσης
Παθολογία σιαλογόνων αδένων. Απεικόνιση με CT, MRI
Παθολογία Ιγμορείου
Παθολογία ΚΓΔ Απεικόνιση με CT, MRI
Κρανιοπροσωπικός πόνος
Στοματολογία: στοματικές εκδηλώσεις συστηματικών νοσημάτων
Αγγειακές δυσπλασίες
Χημειοθεραπεία-Ακτινοθεραπεία κεφαλής τραχήλου
Ακτινολογία κεφαλής-τραχήλου
Παρουσιάσεις ανακοινώσεων και εργασιών-συμμετοχή σε συγγραφή εργασιών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Χειρουργική στόματος, εμφυτευματολογία, χειρουργική παθήσεων Ιγμορείου
Κατάγματα Κρανιο- Γναθοπροσωπικά
Ορθογναθική χειρουργική: προεγχειρητικός σχεδιασμός
Συμμετοχή σε επεμβάσεις Ca στόματος/κεφαλής τραχήλου
Άρθροκέντηση ΚΓΔ, Άρθροσκόπηση,-Διαχείριση
Πόνου
Τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις-Οστεομυελίτιδες
Λήψη μοσχευμάτων
Πρακτική εκπαίδευση σε Π/Θ τμήματα (Προσανατολισμός παρασκευασμάτων, συνεργασία στις ταχείες βιοψίες-αντενδείξεις) (δεκαέξι (16) ώρες)
Πρακτική εκπαίδευση σε Α/Θ τμήματα (σχεδιασμός πεδίου, συνεργασία με τους Α/Θτες για την αποτελεσματικότερη στόχευση του όγκου, διαχείριση επιπλοκών) (οκτώ (8) ώρες)
Πρακτική εκπαίδευση σε Ακτινολογικά τμήματα (tips στην CT/MRI/ECHO) (οκτώ (8) ώρες)
Εκπαίδευση σε ενδοσκοπήσεις (είκοσι (20) ώρες)

 • βρογχοσκοπήσεις
 • γαστροστομίες
 • με το εύκαμπτο λαρυγγοσκόπιο
  Πρακτική εκπαίδευση σε ρινοτραχειακές διασωληνώ-
  σεις-Διαχείριση αεραγωγού
  Πρακτική εκπαίδευση σε ΜΕΘ-ΜΑΦ

4ο έτος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Στοματολογία: Μοριακή ανάγνωση Ca κεφαλής τραχήλου. Σταδιοποίηση Ca κεφαλής τραχήλου
Φαρμακοσχετιζόμενη Οστεονέκρωση- Οστεοακτινονέκρωση
Τραυματολογία: ολοπροσωπικά κατάγματα-τραύματα από πυροβόλα όπλα- blast injuries -επιπλοκές
Χειρουργική Σιαλογόνων αδένων, επιπλοκές
Ορθογναθική χειρουργική: – προεγχειρητικός σχεδιασμός, Χειρουργικές τεχνικές
Διατατική οστεογέννεση Ακτινολογία Κεφαλής-Τραχήλου
Παρουσιάσεις ανακοινώσεων και εργασιών-συμμετοχή σε συγγραφή εργασιών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Χειρουργική στόματος, Εμφυτευματολογία
Αντιμετώπιση οστεονέκρωσης με εξωστοματική προσπέλαση-εκτομή γνάθου
Επεμβάσεις σε τραύματα με απώλεια σκληρών και μαλακών ιστών
Ορθογναθική Χειρουργική
Χειρουργική σιαλογόνων αδένων
Χειρουργική νεοπλασμάτων στοματικής, γναθοπροσωπικής περιοχής και σιελογόνων
Τραχειοστομία
Πρακτική εκπαίδευση σε Α/Θ τμήματα (σχεδιασμός πεδίου, συνεργασία με τους Α/Θτες για την αποτελεσματικότερη στόχευση του όγκου, διαχείριση επιπλοκών) (οκτώ (8) ώρες)
Πρακτική εκπαίδευση σε Χ/Θ τμήματα (σχήματα, ανοσοθεραπεία, ερευνητικά πρωτόκολλα, διαχείριση επιπλοκών) (οκτώ (8) ώρες)
Πρακτική εκπαίδευση σε Ακτινολογικά τμήματα (tips στην CT/MRI/ECHO, συνεργασία για καθοδηγούμενη βιοψία) (οκτώ (8) ώρες)
Εκπαίδευση σε ενδοσκοπήσεις(είκοσι (20) ώρες)

 • βρογχοσκοπήσεις
 • με το εύκαμπτο λαρυγγοσκόπιο

5ο έτος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
Μέθοδοι αποκατάστασης στο καρκίνο κεφαλής-τραχήλου
Λεμφαδενικός καθαρισμός
Κρανιοπροσωπική Χειρουργική
Νεότερα δεδομένα στην ογκολογία κεφαλής και τραχήλου
Νέα υλικά (Ικριώματα με ή χωρίς τη χρήση μεσεγχυματικών κυττάρων στην αναγέννηση ιστών)
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική
Εφαρμογή Laser
Κανόνες ορθής αντιμετώπισης στη Στοματική Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Διαχείριση ιατρικού λάθους στη Στοματική Γναθοπροσωπική Χειρουργική- Πραγματογνωμοσύνη
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Χειρουργική κακοήθων νεοπλασμάτων στοματικής,
γναθοπροσωπικής περιοχής και σιελογόνων
Λεμφαδενικός καθαρισμός
Χειρουργική αποκατάσταση ελλειμμάτων σκληρών και μαλακών ιστών
Αποκατάσταση συγγενών ανωμαλιών. Αισθητική και Κοσμητική χειρουργική στοματικής, γναθοπροσωπικής περιοχής και σιελογόνων
Ορθογναθική χειρουργική
Συμμετοχή σε ογκολογικό συμβούλιο