Διοικητικό Συμβούλιο

Ελένη Παραρά

Ελένη Παραρά

Πρόεδρος

Επιμελήτρια Α’

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΓΝΑ “ΚΑΤ”

Ιωάννης Μελακόπουλος

Ιωάννης Μελακόπουλος

Α' Αντιπρόεδρος

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Θεραπευτηρίου “ΥΓΕΙΑ”

Δημήτριος Παπαδάκης

Δημήτριος Παπαδάκης

Β' Αντιπρόεδρος

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Βερόνικα Παπακώστα

Βερόνικα Παπακώστα

Γενικός Γραμματέας

Επιμελήτρια Α’

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΠΓΝΑ “Αττικόν”

Ιωάννης Παπαδιόχος

Ιωάννης Παπαδιόχος

Ταμίας

Επιμελητής Β’

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

Δημήτριος Τάτσης

Δημήτριος Τάτσης

Ειδικός Γραμματέας

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Αθανάσιος Κυργίδης

Αθανάσιος Κυργίδης

Γραμματέας Επαγγελματικών Θεμάτων

Επιμελητής Β’

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου”

Αναστάσιος Μυλωνάς

Αναστάσιος Μυλωνάς

Μέλος

Αναπλ. Διευθυντής

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Θεραπευτήριο Metropolitan

Ηλίας Χρονάς

Ηλίας Χρονάς

Μέλος

Επιμελητής Β’

Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Εκπρόσωποι Διεθνών Εταιρειών και Οργανισμών

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

IAOMS Councilor

Αναστάσιος Μυλωνάς

Αναστάσιος Μυλωνάς

EACMFS Councilor

Ηλίας Χρονάς

Ηλίας Χρονάς

UEMS Delegate