Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΣΓΠΧ

Πρόεδρος

Λάμπρος Ζουλούμης
Καθηγητής ΣΓΠΧ ΑΠΘ

Α’ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Μυλωνάς
Αν. Διευθυντής ΣΓΠΧ Κλιν. Θεραπευτηρίου Metropolitan

Β’ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Χούπης
Διευθυντής ΣΓΠΧ Κλιν. Mediterraneo Hospital

Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
ΣΓΠΧ

Ειδικός Γραμματέας

Φώτιος Τζέρμπος
Αναπλ. Καθηγητής ΣΓΠΧ ΕΚΠΑ

Γραμ. Επαγγελματικών Θεμάτων

Ελένη Παραρά
Επιμελήτρια Α’ ΣΓΠΧ ΓΝΑ ΚΑΤ

Ταμίας

Λάμπρος Γκουτζάνης
Επικ. Καθηγητής ΣΓΠΧ ΕΚΠΑ

Μέλος – Σύμβουλος

Ιωάννης Ιατρού
Καθηγητής ΣΓΠΧ ΕΚΠΑ

Αντιπρόσωποι της ΕΕΣΓΠΧ στις Διεθνείς Εταιρείες Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

EACMFS Councilor: Γ. Ράλλης