Χειρουργική Στόματος

Η Χειρουργική του Στόματος  περιλαμβάνει τη χειρουργική παθολογία και εγχειρητική της στοματικής κοιλότητας, δηλαδή τη μελέτη των εγχειρητικών τεχνικών και της παθολογίας των νοσημάτων που η αντιμετώπισή τους πραγματοποιείται με χειρουργική επέμβαση εντός των ανατομικών ορίων της στοματικής κοιλότητας.

 

Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει εκτός των άλλων (αναφέρονται ξεχωριστά) :

 1. Χειρουργικές εξαγωγές δοντιών και υπολειμματικών ριζών, παθολογιών που σχετίζονται με αυτά, καθώς και αντιμετώπιση επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν από αυτές συμπεριλαμβανομένης της στοματοκολπικής επικοινωνίας (επικοινωνίας στόματος με ιγμόρειο άντρο)

 2. Αντιμετώπιση των εγκλείστων δοντιών καθώς και των επιπλοκών που μπορεί να δημιουργηθούν 

 3. Περιακρορριζική χειρουργική (πχ ακρορριζεκτομές οδόντων) 

 4. Οδοντοφατνιακή χειρουργική που σχετίζεται με ορθοδοντική θεραπεία (πχ χειρ. αποκάλυψη εγκλείστου κυνόδοντα)

 5. Τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ιστικής αναγέννησης (σκληρών και μαλακών ιστών)

 6. Αντιμετώπιση καλόηθων ή κυστικών αλλοιώσεων των σκληρών και μαλακών ιστών του στόματος

 7. Διάγνωση των αλλοιώσεων του βλεννογόνου του στόματος και κατάλληλη αντιμετώπισή τους.

 

Στο φάσμα της Χειρουργικής Στόματος ανήκουν λοιπόν η Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, η Εμφυτευματολογία, η Προπροσθετική Χειρουργική κ.α.

Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί είναι στην Ελλάδα, οι μόνοι πλήρως εκπαιδευμένοι, ώστε να ασκούν ολόκληρο το γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής Στόματος. Μέρος του φάσματος της Χειρουργικής Στόματος περιλαμβάνεται και στη βασική οδοντιατρική εκπαίδευση, οπότε ασκείται και από οδοντιάτρους.

 • HAOMS Facebook page
 • YouTube Social Icon
 • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ορέστης Μωρέσης

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής