Τρόπος Λήψης της Ειδικότητας

Η εκπαίδευση στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής αρχίζει μετά τη λήψη των δύο πτυχίων (της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής) ασχέτως από τη σειρά απόκτησής τους και διαρκεί πέντε (5) χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής: 
Α ́περίοδος: δώδεκα (12) μήνες Γενική Χειρουργική 
Β ́περίοδος: σαράντα οκτώ (48) μήνες Χειρουργική Στόματος, Γνάθων και Προσώπου

Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί, ειδικευμένοι ή ειδικευόμενοι, απαλλάσσονται της υποχρέωσης για Υπηρεσία Υπαίθρου ("Αγροτικό Ιατρείο"), σύμφωνα με τη νομοθεσία.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ορέστης Μωρέσης

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής