Πολιτική Απορρήτου

Ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής είναι ο επίσημος επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας της ειδικότητας στην Ελλάδα. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://www.haoms.org.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες μας αφήνουν κάποιο σχόλιο στην ιστοσελίδα, συλλέγουμε τα δεδομένα που υποβάλλουν στην αντίστοιχη φόρμα, καθώς και τεχνικές πληροφορίες (διεύθυνση IP και τύπος φυλλομετρητή) για να ανιχνεύσουμε πιθανή κακόβουλη χρήση.

Επιπλέον, η διεύθυνση email σας μετατρέπεται σε κωδικοποιημένο κείμενο (hash) το οποίο αποστέλλεται στην υπηρεσία Gravatar για να ελέγξει αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar βρίσκεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας εμφανίζεται μαζί με το σχόλιό σας.

Πολυμέσα

Αν ανεβάσετε εικόνες στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να μην περιλαμβάνουν ενσωματωμένες πληροφορίες τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να κατεβάσουν τις φωτογραφίες στη συσκευή τους και να προσπελάσουν τυχών ενσωματωμένες πληροφορίες.

Φόρμες επικοινωνίας

Cookies

Αν αφήσετε κάποιο σχόλιο στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκευτεί το όνομα, η διεύθυνση email και η διεύθυνση της ιστοσελίδας σας στα αρχεία cookies του φυλλομετρητή σας. Αυτά χρησιμοποιούνται για να συμπληρωθούν αυτόματα τα στοιχεία σας την επόμενη φορά που θα θελήσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο. Τα cookies διατηρούνται για ένα χρόνο στη συσκευή σας, εκτός αν επιλέξετε να τα διαγράψετε νωρίτερα.

Αν επισκεφτείτε τη σελίδα σύνδεσης (login), θα αποθηκεύσουμε ένα προσωρινό cookie στον φυλλομετρητή σας για να ελέγξουμε αν υποστηρίζει τη λειτουργία. Το cookie αυτό δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και διαγράφεται αυτόματα όταν κλείσετε το φυλλομετρητή.

Who we are

The Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery is the official scientific and professional association of Greek Oral and Maxillofacial Surgeons. Our website address is: https://www.haoms.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements