Πληροφορίες για ασθενείς

 

Στην κατηγορία αυτή της ιστοσελίδας μας, θα βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τις παθολογικές καταστάσεις που αντιμετωπίζονται από την ειδικότητα της Στοματικής  και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Στην επιλογή του γναθοχειρουργού σας, θα σας βοηθήσει ο κατάλογος των τακτικών μελών της Εταιρείας μας. Εάν ο γναθοχειρουργός σας είναι τακτικό μας μέλος, τότε αυτομάτως είστε σίγουροι ότι έχει ειδικευθεί σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα και έχει λάβει τον επίσημο τίτλο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. 

Στο φάσμα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ορέστης Μωρέσης

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής